I- Başvuru ve Kesin Kayıt İle İlgili Sorular

1- Soru: Enstitünüzde hangi yabancı diller geçerlidir?

1- Cevap: Eğitim dili programlar arasında farklılık göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için Enstitümüz web sayfasından bilgi alabilirsiniz. 

2- Soru: Enstitünüzde yabancı dil hazırlık eğitimi var mı?

2- Cevap: Hazırlık sınıfımız bulunmamaktadır.

3- Soru: Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvuru kriterleri nelerdir?

3- Cevap: Başvuru kriterleri her akademik yıl öncesinde güncellenmekte olup ayrıntılı bilgi için Enstitümüz web sayfasından bilgi alabilirsiniz.

http://fbe.gsu.edu.tr/tr/basvuru/yuksek-lisans-programlari

4- Soru: Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuru kriterleri nelerdir?

4- Cevap: Başvuru kriterleri her akademik yarıyılda güncellenmekte olup ayrıntılı bilgi için Enstitümüz web sayfasından bilgi alabilirsiniz.

http://fbe.gsu.edu.tr/tr/basvuru/tezsiz-yuksek-lisans-programlari

5- Soru: Doktora Programına başvuru kriterleri nelerdir?

5- Cevap: Başvuru kriterleri her akademik yıl öncesinde güncellenmekte olup ayrıntılı bilgi için Enstitümüz web sayfasından bilgi alabilirsiniz.

http://fbe.gsu.edu.tr/tr/basvuru/doktora-programlari

6- Soru: YDS, YÖKDİL, KPDS’ye eşdeğer uluslararası yabancı dil sınav (TOEFL, IELTS, vb.) sonuçları ile başvuruda bulunabilir miyim?

6- Cevap: Evet bulabilirsiniz. Güncel başvuru koşullarında sadece TOEFL IBT kabul edilmektedir.

7- Soru: Lisans mezuniyet dalıma göre hangi yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapabileceğimi nereden öğrenebilirim?

7- Cevap: Enstitümüz web sayfasından bilgi alabilirsiniz.

http://fbe.gsu.edu.tr

8- Soru: Tezsiz Yüksek Lisans programlarına (ikinci öğretim) başvuruda yabancı dil şartı var mıdır?

8- Cevap: Evet var. GSU FBE İngilizce Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan, YDS/YÖKDİL (İngilizce) en az 50 puan, TOEFL (internet tabanlı) en az 59 puan almış olmak.

9- Soru: Türkiye’de İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezunum TOEFL veya KPDS/YÖKDİL/YDS getirmeme gerek var mı?

9- Cevap: Evet güncel başvuru koşullarında yer alan belge(ler)yi getirmeniz gereklidir.

10- Soru: Yabancı Dil Yeterlik sınav sonucum olmadan başvuru yapabilir miyim?

10- Cevap: Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için başvuru da mutlaka Enstitümüz kriterlerine uygun Yabancı Dil Yeterlik sınav belgenizi getirmeniz gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programları için Enstitümüzün yapacağı İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirsiniz.

11- Soru: Başka bir Üniversitede Yüksek Lisans yaparken Üniversitenizde de yüksek lisans yapabilir miyim? 

11- Cevap: YÖK’ün çerçeve yönetmeliğine göre tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

12- Soru: YDS, YÖKDİL, KPDS, TOEFL, IELTS vb. yabancı dil sınavları kaç yıl geçerlidir?

12- Cevap: YDS/YÖKDİL/KPDS: Üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmemiş ise İlgili belgenin başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce alınmış olması gerekmektedir.)

TOEFL: İlgili belgenin başvuru tarihinden en çok 2 yıl önce alınmış olması gerekmektedir.

13- Soru:  ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı) kaç yıl için geçerlidir?

13- Cevap: ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır.

14- Soru: Başvuruda kaç tercih hakkımız bulunmaktadır?

14- Cevap: Başvuruda 3 programa tercih yapabilirsiniz.

15- Soru: Online başvurumu gerçekleştirdikten sonra, çıktısını alıp Enstitü’ye teslim etmem gerekiyor mu?

15- Cevap: Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden gerekli bilgileri girerek ve ön kayıt için gerekli belgeleri sisteme yükleyerek başvuru işlemlerini tamamladığınız takdirde Enstitü’ye ilan edilen sınav tarihlerine kadar gelmeniz gerekmemektedir.

16- Soru: Başvuruyu tamamladıktan sonra ne yapmalıyım?

16- Cevap: Online başvurunuzu tamamladıktan sonra, başvurduğunuz programa/lara ait varsa yazılı ve sözlü sınavlara iştirak etmeniz gerekmektedir.

17- Soru: Herhangi bir belgenin aslını ya da kopyasını “başvuru süresi” içerisinde Enstitü’ye teslim etmem gerekiyor mu?

17- Cevap: Önkayıt işlemlerini tamamlamanız için istenen belgeleri taratarak sisteme yüklemeniz yeterlidir.

18- Soru: Yazılı ve sözlü sınav tarihleri için yer ve saat bilgisine nasıl ulaşabilirim?

18- Cevap: Enstitümüz Lisansüstü Programlarına başvuran öğrencilerin gireceği tüm yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin bilgiler Enstitümüz web sayfasının (http://fbe.gsu.edu.tr) duyurular bölümünden takip edilebilir.

19- Soru: Son sınıf olduğum için son dönem transkriptim başvuru sırasında elimde olmayacak. Bu bir sorun teşkil eder mi?

19- Cevap: İlgili öğretim yılına ilişkin Enstitümüzce ilan edilen başvuru tarihlerinin sonuna kadar, eksiksiz bir şekilde getirmek üzere, bir feragatname imzalayarak transkript gibi belgelerinizde eksikleriniz bulunmasına rağmen başvuru işlemi yapabilirsiniz. Ancak, başvuru için belirlenen tarihlerin sonuna kadar gerekli belgelerin tümünü eksiksiz olarak taratıp sisteme yüklemediğiniz takdirde feragat belgesinde belirtildiği gibi ön kayıt işlemleriniz iptal edilir.

20- Soru: Bahar yarıyılında başvuru kabul ediyor musunuz?

20- Cevap: Tezli Yüksek Lisans Programlarına herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece bahar yarıyılında öğrenci alınmamaktadır.

21- Soru: Kesin kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

21- Cevap: Kesin kayıt için gerekli evraklar, her öğretim yılı ya da dönemi için Enstitümüz web sayfasında (http://fbe.gsu.edu.tr)  yer alan başvuru duyurusunda ve sabit olarak “Başvuru” bölümünde yer almaktadır.

22- Soru: Lisans mezunu olarak Doktora programına başvurabilir miyim ?

22- Cevap: Lisans mezunu olarak Doktora programına Enstitümüz web sayfasında (http://fbe.gsu.edu.tr) yer alan ilgili başvuru koşullarını sağlıyorsanız başvurabilirsiniz.

II- Tezli Yüksek Lisans ile İlgili Sorular

1- Soru: Tezli yüksek lisans programlarına girişte başarı puanı nasıl hesaplanır?

1- Cevap: Tezli yüksek lisans programlarında, ALES’den alınan puanın %50’si, yüzlük sisteme dönüştürülmüş lisans not ortalamasının %20’si ve sözlü bilim sınavında alınan puanın yüz tam puan üzerinden başarı değerlendirmesinin %30’u alınarak hesaplanır.  

2- Soru: Bilimsel Hazırlık Programı nedir?

2- Cevap: Bilimsel Hazırlık Programı YÖK’ün Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 30. Maddesinde belirtilmiştir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

3-  Soru: Yönlendirilmiş Araştırma dersi nedir?

3- Cevap: Öğrencilere yüksek lisans tezine başlamadan önce bilimsel araştırma yapma olgunluğu kazandırabilmek ya da doktora öğrencisi iseler doktora yeterlik sınavına girmeden önce bir araştırma makalesi yazma becerisi kazandırmayı hedefleyen zorunlu derstir. 

4-  Soru: Tezli yüksek lisans programlarının süresi ne kadardır?

4- Cevap: Tezli yüksek lisans programının süresi YÖK’ün Lisansüstü eğitim-öğretim çerçeve Yönetmeliği’nin 7. Maddesi aşağıda belirtilmiştir.

Süre 

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

5- Soru: Yüksek Lisans tez savunmasına girme şartı nedir?

5- Cevap: Öğretim planındaki kredili derslerini (en az 60 AKTS) en az 3.00 not ortalamasıyla tamamlamak ve seminer dersini başarmak ayrıca toplamda 120 AKTS krediyi tamamlamış olmak gerekmektedir.

6- Soru: Yüksek Lisans tez jürisi kaç kişiden oluşur?

6- Cevap: Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

7- Soru: Tezli yüksek lisanstan mezun olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

7- Cevap: Tez savunmasında başarılı olan ve tezin diğer koşullarını sağlayan öğrenci, yüksek lisans tezinin Enstitü tarafından belirlenen yeterli sayıda ciltlenmiş kopyasını jüri üyelerine imzalatarak tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Yüksek Lisans derecesi verilir.

III- Tezsiz Yüksek Lisans ile İlgili Sorular

1- Soru: Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuruda ALES şartı var mıdır?

1- Cevap: Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında ALES şartı aranmamaktadır.

2- Soru: Tezsiz Yüksek Lisans programlarına (ikinci öğretim) başvuru yapanlar da mülakata girecekler mi?

2- Cevap: Evet, mülakata girmeleri gerekmektedir.

3- Soru: Tezsiz yüksek lisans programlarına girişte başarı puanı nasıl hesaplanır?

3- Cevap: Tezsiz yüksek lisans programlarında, yüzlük sisteme dönüştürülmüş lisans not ortalamasının %40’ı ve mülakat notunun yüz tam puan üzerinden başarı değerlendirmesinin %60’ı alınarak hesaplanır. 

4- Soru: Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi ne kadardır?

4- Cevap: Tezsiz yüksek lisans programlarını tamamlama süresi her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. 

5- Soru: Tezsiz yüksek lisanstan mezun olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

5- Cevap: Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesini başarmak gerekmektedir.

IV- Doktora ile İlgili Sorular

1- Soru: Doktora programlarına girişte başarı puanı nasıl hesaplanır?

1- Cevap: Doktora programlarında, ALES’ten alınan puanın %50’si, yüzlük sisteme dönüştürülmüş lisans not ortalamasının %10’u, yüzlük sisteme dönüştürülmüş tezli yüksek lisans not ortalamasının ‘10’u (doktora programlarına lisans derecesi ile başvuran adaylar için lisans not ortalamasının %20’si) ve sınav jürisinin yüz tam puan üzerinden başarı değerlendirmesinin %30’u alınarak başarı notu hesaplanır.

2- Soru: Doktora yeterlik sınavına girme şartı nedir?

2- Cevap: Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi dersi, en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasıyla başarmış olmak şartı aranır.

3- Soru: Doktora tez savunma sınavına girme şartı nedir?

3- Cevap: Doktora tez savunmasının yapılabilmesi için sunum tarihinden önceki en az üç tez izleme komitesi raporunun Enstitüye teslim edilmiş ve yeterli bulunmuş olması gerekmektedir.

4- Soru: Doktora programlarının süresi ne kadardır?

4- Cevap: Doktora Programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

5-  Soru: Doktora tez jürisi kaç kişiden oluşur

5- Cevap: Doktora tez jürisi, üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

6- Soru: Doktora programından mezun olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

6- Cevap: Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

V-Ders Kayıtları, Danışmanlıklar ve Sınavlar İle İlgili Sorular

1- Soru: Yeni öğrenciyim, kayıt işlemini tamamladıktan sonra “ders alma işlemlerini” ne zaman yapmam gerekiyor?

1- Cevap: Enstitümüz web sayfasında bulunan akademik takvimden “ders alma” tarihlerine ulaşabilirsiniz. http://fbe.gsu.edu.tr/tr/enstitu/akademik-takvim

2- Soru: Eski öğrenciyim, “ders alma işlemlerini” ne zaman yapmam gerekiyor?

2- Cevap: Enstitümüz web sayfasında bulunan akademik takvimden “ders alma” tarihlerine ulaşabilirsiniz. http://fbe.gsu.edu.tr/tr/enstitu/akademik-takvim

3- Soru: Danışmanı atanmayan öğrencilerin Ders Ekle/Bırak süreci ve danışman onayları kim tarafından gerçekleştirilir?

3- Cevap: Enstitü yönetim kurulu ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile lisansüstü öğrenimine kayıtlı öğrenciler için o anabilim dalının bir öğretim üyesini öğretim yılı başında program koordinatörü olarak belirler. Program koordinatörü danışman atanıncaya kadar öğrencilerin derse yazılma işlemlerini yürütür. 

4- Soru: Lisansüstü öğrencilerin danışman ataması ne zaman yapılır?

4- Cevap: Tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır. 

5- Soru: Öğrenci bir yarıyılda en az kaç AKTS lik ders seçebilir?

5- Cevap: Her yarıyıl öğrencilerin alabileceği en az 30 AKTS kredilik ders açılmaktadır. 

6- Soru: Öğrenci farklı anabilim dalı/farklı üniversite/farklı enstitü’den en fazla kaç ders alabilme hakkına sahiptir?

6- Soru: Öğrenci enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir.

7- Soru: Sınav tarihlerini nasıl öğrenebilirim?

7- Cevap: Yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme dönemlerine web sayfasında bulunan Akademik Takvimden ulaşabilirsiniz. Ayrıca sınav dönemlerinde duyurular bölümünden de tüm derslere ait sınav tarihlerini öğrenebilirsiniz. 

8- Soru:  Sınava giremedim, sağlık raporum var, sınava girmem için yeterli olur mu?

8- Cevap: Sağlık raporunu dersi veren öğretim üyesi kabul ettiği takdirde öğretim üyesinin belirlediği tarihte sınava girebilirsiniz.

9- Soru: Öğrencinin dersten başarılı sayılabilmesi için harf notu en az ne olmalıdır?

9- Cevap: Dersten başarılı olabilmek için harf notu en az CC veya P olmalıdır.

10- Soru: Sınav kağıdımın yeniden incelenmesini istiyorum, ne yapmalıyım?

10- Cevap: Sınav notunun açıklandığı tarihten itibaren 3 gün içinde Enstitüye dilekçe vermeniz gerekmektedir.

11- Soru: Öğrenci başarısız olduğu dersi tekrar alabilir mi?

11- Cevap: Evet, alabilir.

11- Cevap: Zorunlu dersten başarısız olan öğrenci aynı dersi tekrar alabilir. Seçmeli dersten başarısızlık durumunda ise aynı dersi veya danışmanının/program koordinatörünün uygun gördüğü farklı bir dersi tekrarlar.

VI- Harçlar ile İlgili Sorular

1-Soru:  Tezli yüksek lisans programlarının öğrenim ücreti ne kadardır?

1- Cevap: Her öğretim yılı başında Resmi Gazete de yayımlanan kanun hükmünde kararnamede belirlenen katkı payı tutarları Enstitü web sayfasında ilan edilir.

2- Soru: Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının ücretleri ne kadar?

2- Cevap: Her öğretim yılı başında belirlenir. fbe@gsu.edu.tr adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

3- Soru: Doktora programlarının öğrenim ücreti ne kadardır?

3- Cevap: Her öğretim yılı başında Resmi Gazete de yayımlanan kanun hükmünde kararnamede belirlenen katkı payı tutarları Enstitü web sayfasında ilan edilir.

4- Soru: Yarıyıl/dönem harcımı ödedim, ancak ders kaydını yapmadım, ne yapmalıyım?

4- Cevap: Ders kaydınızı belirtilen tarihlerde yaptırmadıysanız mazeret kayıtlarında ders kaydınızı yaptırabilirsiniz.

5- Soru: Bu yarıyıl/dönem ders almadım, ancak yarıyıl/dönem harcımı ödedim. Öğrenci belgesi alabilir miyim?

5- Cevap: Evet, alabilirsiniz.

6- Soru: Harcımı belirtilen tarihlerde yatıramadım, öğrenci belgesi alabilir miyim?/derslere devam edebilir miyim?

6- Cevap: Normal öğrenim süresini aştıysanız harç yatırmak zorundasınız. Yatırmadığınız takdirde öğrenci belgesi alamazsınız ve derse devam edemezsiniz.

7- Soru: Devlet üniversitesinde Araştırma Görevlisiyim harç ödememek için ne yapmalıyım?

7- Cevap: Kadrolu olduğunuz Fakültenizden Araştırma Görevlisi olduğunuza dair yazı getirmeniz gerekmektedir.

VII- Askerlik İşlemleri ile İlgili Sorular

1- Soru:  Kesin kayıt tarihine kadar askerlik tecilim yoksa ne yapmalıyım?

1- Cevap: Askerlik şubesine gidip yoklama yaptırmanız ve askerlik durum belgesini getirmeniz gerekmektedir.

2- Soru: Askerliğimi tecil ettirmek istiyorum/askerlik işlemlerimin takibini nasıl yapabilirim?

2- Cevap: Yoklama yaptırmış olduğunuz Askerlik Durum belgenizi Enstitüye getirdiğiniz takdirde Enstitü tecilinizi gerekli yazışmayı yaparak takibini yapıp size yazı ile bildirecektir.

3- Soru: Bakaya halinde iken Lisansüstü Programlara kesin kayıt yapabilecek miyim? 

3-Cevap: Kesin kayıt için bir engel olmamakla birlikte askerlik sevk tehiri yapılmasında sorun teşkil edebilir.

VIII- Mezuniyet İşlemleri ile İlgili Sorular

1- Soru: Tez savunma süreci nasıl başlar?

1- Cevap: Yarıyıl sonunda beyaz ciltlerin öğrenci tarafından Enstitü Öğrenci işlerine teslimi sonrası ilgili Anabilim Dalı tarafından önerilen Tez Sınav Jürisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesi sonrası tezler jüri üyelerine yollanır ve belirlenen sınav tarihinde tez savunması yapılır.

2- Soru: Tezin yazımı tamamlandıktan sonraki süreç nasıl işlemektedir?

2- Cevap: Yarıyıl sonunda beyaz ciltlerin öğrenci tarafından Enstitü Öğrenci işlerine teslimi sonrası ilgili Anabilim Dalı tarafından önerilen Tez Sınav Jürisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesi sonrası tezler jüri üyelerine yollanır ve belirlenen sınav tarihinde tez savunması yapılır. Öğrenci, tez savunması sonucunda başarılı olduğu takdirde bir (1) ay içerisinde üç (3) adet sert cilt tez ile birlikte mezuniyet için gerekli evrakları Enstitü Öğrenci İşlerine teslim etmekle yükümlüdür.

3- Soru: Son kontrolde nelere dikkat edilmelidir?

3- Cevap: Sert cilt tezler ve mezuniyet için gerekli evraklar teslim edilirken tezlerin web sayfasında yer alan "Tez Yazım Kılavuzu"na uygun olmasına ve gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde Enstitü Öğrenci işlerine teslim edilmesine dikkat etmek gerekmektedir.

4- Soru: CD kontrolünde nelere dikkat edilmelidir ve CD içeriğinde neler yer almalıdır?

4- Cevap: Tez ve tez özetleri ayrı ayrı birer PDF belgesi olarak CD içerisinde yer almalı ve PDF ler aşağıdaki şekilde isimlendirilmelidir.

referansnumarası_tez.pdf 

referansnumarası _ozet_tr.pdf 

referansnumarası _ozet_en.pdf

5- Soru: Tüm kontroller tamamlandıktan sonra ne yapmalıyım?

5- Cevap: Sert cilt tezler ve mezuniyet için gerekli evraklar Enstitü Öğrenci işlerine teslim edildikten sonra tezler ve evraklar uygunluk açısından Enstitü Öğrenci İşleri tarafından kontrol edilir. Kontroller sonucunda öğrenci, eğer varsa öğrenci tarafından istenen düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Düzeltilecek bir husus yoksa ya da öğrenci gerekli düzeltmeleri tamamladıktan sonra tezler, mezuniyet için gerekli evraklarla birlikte Enstitü Yönetim Kurulu'nca değerlendirilir ve öğrenci hakkında mezuniyet kararı verilir. Bu aşamadan sonra öğrenci, Enstitü tarafından hazırlanan imzalı ve mühürlü "Geçici Mezuniyet Belgesi"ni sadece kendisi teslim alabilir.

6- Soru: Tezimi teslim ettim ancak henüz mezun olamadım. Öğrenci belgesi alabilir miyim?

6- Cevap: Öğrenci tezini teslim ettikten sonra mezun olana kadar, bir sonraki yarıyıl başına kadar olmak kaydıyla öğrenci belgesi talep edebilir ve alabilir. Yeni yarıyılın başlamasıyla birlikte ise kayıt yenileme işlemi yapmadığından öğrencilik hakları sona ermiş olur ve öğrenci belgesi talebinde bulunamaz.

IX- Özel Öğrenci İle İlgili Sorular

1- Soru:  “Özel Öğrenci” olmak istiyorum, nasıl başvurabilirim?

1- Cevap: “Özel Öğrenci” olarak başvuru yapabilmek için, yarıyıl başlamadan önce ilgili programa ön kayıt için gerekli şartları taşımak ve bu şartları taşıdığını gösterir belgeleri Enstitüye teslim ederek başvuru yapmak gerekmektedir.

2- Soru: Özel öğrencilerin öğrenim ücreti ne kadardır?

2- Cevap: Özel öğrenci statüsünde ders alanlar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders-kredi ücretini yatırmak zorundadırlar.

3- Soru: Özel öğrenci kaç derse kayıt yaptırabilir?

3- Cevap: Özel öğrenci olarak alınabilecek ders sayısının sınırı belirlenmemekle birlikte, özel öğrencilerin daha sonraki dönemlerde lisansüstü programlarına asil öğrenci olarak kabul edilmeleri halinde, özel öğrenci iken başarmış oldukları lisansüstü derslerinden en fazla iki tanesi program koordinatörünün önerisi, anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile öğrencinin devam etmekte olduğu lisansüstü programı için geçerli sayılabilir.

X- Yabancı Uyruklu Öğrenci ile ilgili Sorular

1- Soru: Yabancı Uyruklu Öğrenciler için başvuru kriterleri nelerdir, ne zaman ilgili programlara başvurulabilir ve istenen belgeler nelerdir?

1- Cevap: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru tarihleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Enstitümüz web sayfasının Başvuru/Yabancı Uyruklu Öğrenciler bölümünde yer almaktadır. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://fbe.gsu.edu.tr/tr/basvuru/yabanci-uyruklu-ogrenci

2- Soru: Yabancı öğrencilerin öğrenim ücreti ne kadardır?

2- Cevap: Yabancı uyruklu öğrenciler kayıt yaptırdıkları programın örgün ya da ikinci öğretim olmasına bağlı olarak harç ücreti ya da öğrenim ücretinin üç katını ödemek durumundadırlar.

XI- Erasmus ile İlgili Sorular

1- Soru: ERASMUS başvuru tarihleri ne zaman? imkanları ve şartları ile başvuru için istenen belgeler nelerdir?

1- Cevap: Enstitümüz ulusal ve uluslararası değişim programlarına başvuru koşulları ve kabul süreciyle ilgili tüm bilgiler Enstitümüz web sayfasının Başvuru/Erasmus Hareketliliği bölümünde yer almakta olup, ilgili link aşağıdadır.

http://fbe.gsu.edu.tr/tr/basvuru/erasmus-hareketliligi

XII- Öğrenci Özlük İşleri ile İlgili Sorular

1- Soru:  Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans saatleri nedir

1- Cevap: Tezli Yüksek Lisans Programlarında dersler: 09.00-18.00 saatleri arasındadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programında dersler: 18.30-22.30 arasındadır.

2- Soru: Devam zorunluluğu var mı?

2- Cevap: Derslerde %70 devam zorunluluğu vardır.

3- Soru: Kayıt dondurmak istiyorum, bunun için ne yapmak gerekmektedir?

3- Cevap: Kayıt dondurmak için ilgili yarıyıl ya da dönem başında kayıt dondurma gerekçenizi ispatlayacak belgeyle birlikte Enstitüye başvurmanız gerekmektedir. 

4- Soru: Kaydımı dondurdum, öğrenci belgesi alabilir miyim?

4- Cevap: Kaydınız dondurulmuş olduğu sürece öğrenci belgesi alamazsınız.

5- Soru: Kayıt sildirmek istiyorum, bunun için ne yapmak gerekmektedir?

5- Cevap: Enstitüye gelerek “Kayıt Sildirme Başvuru Formu”nu doldurmanız gerekmektedir.

6- Soru: Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Öğrenci belgemi nasıl ve ne zaman alabilirim?

6- Cevap: Otomasyon sisteminden öğrenci belgesini talep ettikten sonra belgenin hazır olup olmadığını sistemden takibini yapabilir ve hazır olunca bizzat Enstitüye gelerek belgenizi alabilirsiniz.

7- Soru: Öğrenci kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?

7- Cevap: Öğrenci kimliğinizi kaybettiğinize dair bir gazete ilanı ya da karakoldan alınan bir tutanağı Enstitüye getirerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmasını müteakip yeni öğrenci kimliğinizi ücret karşılığında teslim alabilirsiniz.

8- Soru: Harçsız Öğrenci pasaportu çıkartılabiliyor mu?

8- Cevap: Bir dilekçe ile harçsız öğrenci pasaportu çıkarmak için gerekli belgeyi Enstitümüzden edinebilirsiniz.

9- Soru: Enstitünüz iletişim bilgilerine nereden ulaşabilirim?

9- Cevap: Enstitümüz web sayfasının İletişim bölümünden iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Link aşağıdadır.

http://fbe.gsu.edu.tr/tr/iletisim