Öğrenim Ücreti

Tezsiz yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresi boyunca öğrenim ücreti alınmaktadır. Öğrenim ücretini öğrenmek için (1) ad soyad, (2) eposta adresi, (3) cep telefonu, (4) mezun olunan üniversite ve (5) mezun olunan lisans programı ile ilgili bilgileri içeren bir epostayı fbe@gsu.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. Telefonla yapılan aramalarda ücret bilgisi verilmemektedir.


Genel Başvuru Şartları
Gerekli Derece Mühendislik Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri:
(1) Mühendislik, (2) Mimarlık, (3) Matematik, (4) Fizik, (5) Kimya, (6) İstatistik, (7) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, (8) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, (9) Havacılık Elektrik ve Elektroniği, (10) Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, (11) Bilgisayar Bilimleri, (12) Bilgisayar-Enformatik, (13) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ile (14) Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarından birinde lisans derecesi
Gerekli Derece
Veri Bilimi:
(1) Mühendislik, (2) Matematik, (3) Fizik, (4) Kimya, (5) İstatistik, (6) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, (7) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, (8) Havacılık Elektrik ve Elektroniği, (9) Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, (10) Bilgisayar Bilimleri, (11) Bilgisayar-Enformatik, (12) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, (13) Yönetim Bilişim Sistemleri, (14) İktisat / Ekonomi ile (15) Ekonometri alanlarından birinde lisans derecesi
ALES/ GRE Şart aranmamaktadır
Not Ortalaması Not ortalaması şartı bulunmamaktadır.
Yabancı Dil Bilgisi GSU FBE İngilizce Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan, YDS/YÖKDİL (İngilizce) en az 50 puan, TOEFL (internet tabanlı) en az 60 puan
Kontenjanlar
ProgramKontenjan
Mühendislik Yönetimi 60
Bilişim Teknolojileri 30
Veri Bilimi25

Başvuru Tarihleri
Önemli OlaylarTarihler
Ön Kayıt 17 Mayıs  11 Haziran 2021
GSU FBE İngilizce Seviye Tespit Sınavı* Ön Kayıt Süresi Boyunca
Mülakat 15 Haziran 2021
Kesin Kayıt 17 – 18 Haziran 2021
Yedek Kayıt 22 Haziran 2021

* İngilizce Seviye Tespit Sınavları ön kayıt süresi boyunca uzaktan erişim ile web tabanlı yapılmaktadır.


Başvuru Otomasyon Sistemi

Programa başvurmak için öncelikle üniversite başvuru otomasyon sistemine ön kayıt bilgilerinizi girmeniz ve ön kayıt için gerekli belgeleri taratarak eksiksiz bir şekilde yüklemeniz gerekmektedir. 

Dikkat: Sistem sadece ön kayıt döneminde çalışır vaziyette olacaktır.

Başvuru Otomasyon Sistemine Giriş


Ön Kayıt Evrakları

1. Diploma/Çıkış Belgesi:Lisans diploması/çıkış belgesi veya son mezun oldukları programdan henüz diploma/çıkış belgesi alamamış adayların mezun durumunda olduklarını gösteren üniversitelerinden alınmış resmi yazı (TC vatandaşlarının yurt dışından aldıkları lisans ve/veya yüksek lisans diplomaları için YÖK Diploma Denklik Belgesi ile birlikte),

2. Transkript: Lisans derecesi ile başvurular için lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için lisans ve yüksek lisans transkripti,

3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (YDS/YÖKDİL belgelerinin başvuru tarihinden en çok beş sene önce, TOEFL belgesinin ise başvuru tarihinden en çok 2 yıl önce alınmış olması gerekmektedir),

4. Nüfus Cüzdanı Örneği,

5. Vesikalık Fotoğraf,


Kesin Kayıt Evrakları

1. Diploma/Çıkış Belgesi: Lisans diplomasının/çıkış belgesinin aslı, 

2.Adli Sicil Belgesi,

3. Askerlik Durum Belgesi: Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığına dair, başvuru tarihinden en çok 6 ay önce alınmış, askerlik durum belgesinin aslı (adayın yoklama yaptırmış olması gerekmektedir, bakaya durumunda olanların ya da askeri mahkemede yargılaması devam edenlerin başvuruları kabul edilmez),

4. Vesikalık Fotoğraf, 4 adet*,

5. Posta Pulu, 10 adet. (Bir şehir içi gönderimlik)*,

6. Dekont

7.Nüfus Cüzdanı Örneği

* Fotoğraflar ve posta pulları öğrenci kimlik kartları teslim alınmaya gelindiğinde Enstitüye teslim edilecektir.


Not:

1. Kesin kayıt için adayın kendisinin veya vekilinin gelerek evrakları teslim etmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli değildir.

2. Mühendislik Yönetimi, Bilişim Teknolojileri ve Veri Bilimi Disiplinlerarası İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının açılabilmesi için, her bir programda, başvuran adaylar arasından en az 18 adayın değerlendirme sonucunda başarılı bulunarak kesin kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.