Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Özel Öğrenci Başvuru ve Kabul Esasları

1-  Özel öğrenci olarak Enstitü Programlarından ders almak isteyen adaylar aşağıda belirtilen belgeleri Fen Bilimleri Enstitüsü’ne teslim etmelidir.

a- Fen Bilimleri Enstitüsü özel öğrenci kayıt ve ders bildirim formu

b- Başka bir Yüksek Lisans/Doktora programında öğrenci ise, onaylı öğrenci belgesi

c- Lisans Diplomasının onaylı fotokopisi

d- Enstitü’nün ilgili program için ilan ettiği yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

2- Özel öğrenci olmak isteyen adaylar güz/bahar dönemleri ders kayıt haftasının son gününe kadar bu belgeleri teslim etmelidir.

3- Belirlenen koşulları sağlayan lisans programı mezunu, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

4- Özel öğrenci, dersi veren öğretim üye(ler)inin, enstitü anabilim  dalı başkanının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü ders(ler)e kabul edilir.

5- Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup, ödenecek ücret her yıl Üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.

6- Özel öğrenci statüsü, Galatasaray Üniversitesi’nin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı vermez. Özel öğrenci, sadece akademik olanaklardan yararlanabilir, normal öğrencilik haklarından yararlanamaz.

7- Özel öğrenci, Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine uyar. Bu öğrenciye dönem sonunda başarı durumunu gösteren bir belge verilir.