FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE KABUL SÜRECİ

Fen Bilimleri Enstitüsü’ne kayıtlı lisansüstü öğrencilerinin ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanabilmesi için aşağıdaki asgari başvuru koşullarını sağlamaları gereklidir. Koşulları sağlayan öğrenciler başvurdukları takdirde gene aşağıda aşamaları verilen süreç sonunda bu programlara kabul edilirler.

Asgari Başvuru Koşulları:

1-  Kayıtlı olunan lisansüstü programın toplam ders kredi yükünün en az yarısının başarıyla tamamlanmış olması gereklidir.

2-  Başvuru esnasında ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) en az 3.0/4.0 olması gereklidir.

3-  Değişim programı vasıtasıyla takip edilecek diğer lisansüstü programının eğitim-öğretim dilindeki yetkinliğin en az CEFR B2 seviyesinde olunduğunu gösterir bir yabancı dil sınav sonuç belgesi sunulması gereklidir. Belgelerin başvuru tarihinden en geç iki yıl önce alınmış olması gereklidir.

Bu koşullar haricinde varsa kayıtlı olunan lisansüstü programına özel ilave koşulların da sağlanması gereklidir.


Kabul Süreci:

1-  Değişim programlarına başvuru tarihleri, koşulları ve gerekli belgeler her sene anabilim dalları başkanlıklarının teklifi ve enstitüsü yönetim kurulunun onayı ile ilan edilir.

2-  Başvurular enstitü müdürlüğüne yapılır. Sunduğu belgelerle asgari koşulları sağladığı enstitü müdürlüğü tarafından tasdik edilen adayların başvuru dosyaları ilgili anabilim dalları başkanlıklarına sevk edilir.

3-  Her bir değişim programı için o programından üniversite çapında sorumlu koordinatör başkanlığında ve üyeleri öğrenci değişim programlarından sorumlu enstitü müdür yardımcısı, değişim programının anabilim dalı sorumlusu ve anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşan beş kişilik bir komite kurulur. Değişim programı için başvuruda bulunan adaylar ilan edilen tarihte bu komite tarafından sözlü mülakata alınır.

4- Mülakat sınav sonucu (%25), AGNO (%50) ve yabancı dil sınavı sonucu (%25) dikkate alınarak başvuran öğrencilerin başarı sıralaması komite tarafından oluşturulur. Adayların tercihleri ve başarı sıralamalarına göre değişim programına katılmaya kesin hak kazanan öğrenciler kontenjan dâhilinde komite tarafından seçilir ve enstitü müdürlüğüne bildirilir. Değişim programlarına katılmaya hak kazanan öğrenciler enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir ve uluslararası ilişkiler ofisine bildirilir.

5-  Öğrenciler gidecekleri lisansüstü programında alacakları dersleri katıldıkları değişim programının anabilim dalı sorumlusunun onayını alarak seçerler. Öğrencilerin yurtdışına çıkış öncesi ve geri döndüklerinde tamamlamaları gereken diğer süreçler uluslararası ilişkiler ofisi tarafından yönetilmektedir.

6-  Öğrencilerin değişim programı sonrası ders ve not intibakları ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenerek enstitüye bildirilir.