2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında, Enstitümüz lisansüstü programlarına başvuracak öğrencilerin alım sınavlarının tarihleri ile bu programlara başvuru ve kabul koşulları konusunda Üniversitemizin yetkili organları tarafından, COVİD-19 salgını nedeniyle, henüz bir karar alınmamış olup, başvuru süreciyle ilgili alınacak tüm kararlar web sayfamızda yayımlanacaktır. 


Öğrenim Ücreti

Tezsiz yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresi boyunca öğrenim ücreti alınmaktadır. Öğrenim ücretini öğrenmek için (1) ad soyad, (2) eposta adresi, (3) cep telefonu, (4) mezun olunan üniversite ve (5) lisans derecesi ile ilgili bilgileri içeren bir epostayı fbe@gsu.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. Telefonla yapılan aramalarda ücret bilgisi verilmemektedir.


Genel Başvuru Şartları
Gerekli Derece (1) Mühendislik, (2) Mimarlık, (3) Matematik, (4) Fizik, (5) Kimya, (6) İstatistik, (7) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, (8) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, (9) Havacılık Elektrik ve Elektroniği, (10) Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, (11) Bilgisayar Bilimleri, (12) Bilgisayar-Enformatik, (13) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ile (14) Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarından birinde lisans derecesi
ALES/ GRE Şart aranmamaktadır
Not Ortalaması Şart aranmamaktadır
Yabancı Dil Bilgisi GSU FBE İngilizce Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan, YDS/YÖKDİL (İngilizce) en az 50 puan, TOEFL (internet tabanlı) en az 59 puan
Kontenjanlar
ProgramKontenjan
Mühendislik Yönetimi 30

Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başvuru Tarihleri
Önemli OlaylarTarihler
Ön Kayıt 25 Kasım – 13 Aralık 2019
GSU FBE İngilizce Seviye Tespit Sınavı* Ön Kayıt Süresi Boyunca Her Gün
Mülakat 17 Aralık 2019 Salı
Kesin Kayıt 24 – 25 Aralık 2019
Yedek Kayıt 26 Aralık 2019 Perşembe

* İngilizce Seviye Tespit Sınavları hafta içi 09:00-15:00 saatlerinde olmak üzere belirtilen tarihlerde her gün yapılmaktadır.


Başvuru Otomasyon Sistemi

Programa başvurmak için öncelikle üniversite başvuru otomasyon sistemine ön kayıt bilgilerinizi girmeniz ve ön kayıt için gerekli belgeleri taratarak eksiksiz bir şekilde yüklemeniz gerekmektedir. 

Dikkat: Sistem sadece ön kayıt döneminde çalışır vaziyette olacaktır.

Başvuru Otomasyon Sistemine Giriş


Ön Kayıt Evrakları

1. Diploma/Çıkış Belgesi:Lisans diploması/çıkış belgesi veya son mezun oldukları programdan henüz diploma/çıkış belgesi alamamış adayların mezun durumunda olduklarını gösteren üniversitelerinden alınmış resmi yazı (TC vatandaşlarının yurt dışından aldıkları lisans ve/veya yüksek lisans diplomaları için YÖK Diploma Denklik Belgesi ile birlikte),

2. Transkript: Lisans derecesi ile başvurular için lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için lisans ve yüksek lisans transkripti,

3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (YDS/YÖKDİL belgelerinin başvuru tarihinden en çok beş sene önce, TOEFL belgesinin ise başvuru tarihinden en çok 2 yıl önce alınmış olması gerekmektedir),

4. Nüfus Cüzdanı Örneği,

5. Vesikalık Fotoğraf,


Kesin Kayıt Evrakları

1. Diploma/Çıkış Belgesi: Lisans diplomasının/çıkış belgesinin aslı*, 

2. Lisans not çizelgesi (transkript)*,

3. Askerlik Durum Belgesi: Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığına dair, başvuru tarihinden en çok 6 ay önce alınmış, askerlik durum belgesinin aslı (adayın yoklama yaptırmış olması gerekmektedir, bakaya durumunda olanların ya da askeri mahkemede yargılaması devam edenlerin başvuruları kabul edilmez),

4. Vesikalık Fotoğraf, 10 adet,

5. Posta Pulu, 10 adet. (Bir şehir içi gönderimlik)

* Belgelerin aslı ibraz için gereklidir.


Not:

1. Kesin kayıt için adayın kendisinin veya vekilinin gelerek evrakları teslim etmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli değildir.

2. Mühendislik Yönetimi ile Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programları’nın açılabilmesi için, her bir programda, başvuran adaylar arasından en az 15 adayın değerlendirme sonucunda başarılı bulunarak kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.