Galatasaray Üniversitesi bir Devlet Üniversitesidir. Doktora programlarında normal öğrenim süresi boyunca herhangi bir katkı payı veya öğrenim ücreti alınmamaktadır.


Genel Başvuru Şartları
Kontenjan 10
Gerekli Derece (a) Yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için Mühendislik alanlarında lisans ve yüksek lisans derecesi ile Endüstri Mühendisliği alanında lisans veya yüksek lisans derecesi; (b) Lisans derecesi ile başvuranlar için Endüstri Mühendisliği alanında lisans derecesi
ALES/ GRE ALES Sayısal en az 70 puan (lisans derecesiyle başvuran adaylar için en az 80 puan), GRE Sayısal Bölümünden en az 153 puan (lisans derecesiyle başvuran adaylar için en az 156 puan)
Not Ortalaması (a) Yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için şart aranmamaktadır; (b) Lisans derecesi ile başvuranlar için en az 3.00/4.00
Yabancı Dil Bilgisi YDS/YÖKDİL (İngilizce) en az 70 puan, TOEFL (internet tabanlı) en az 84

Başvuru Tarihleri
Önemli OlaylarTarihler
Ön Kayıt 17 Mayıs – 18 Haziran 2021
Yazılı Bilim Sınav 22 Haziran 2021 Salı
Sözlü Bilim Sınavı 24 Haziran 2021 Perşembe
Kesin Kayıt 28 – 30 Haziran 2021
Yedek Kayıt 02 Temmuz 2021 Cuma

Başvuru Otomasyon Sistemi

Programa başvurmak için öncelikle üniversite başvuru otomasyon sistemine ön kayıt bilgilerinizi girmeniz ve ön kayıt için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde taratarak yüklemeniz gerekmektedir.

Dikkat:

Sistem sadece ön kayıt döneminde çalışır vaziyette olacaktır.

Başvuru Otomasyon Sistemine Giriş


Ön Kayıt Evrakları

1. Diploma/Çıkış Belgesi: Lisans derecesi ile başvurular için lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için lisans ve/veya yüksek lisans diploması/çıkış belgesi veya son mezun oldukları programdan henüz diploma/çıkış belgesi alamamış adayların mezun durumunda olduklarını gösteren üniversitelerinden alınmış resmi yazı (TC vatandaşlarının yurt dışından aldıkları lisans ve/veya yüksek lisans diplomaları için YÖK Diploma Denklik Belgesi ile birlikte),

2. Transkript: Lisans derecesi ile başvurular için lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için lisans ve yüksek lisans transkripti,

3. ALES Sonuç Belgesi (başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce alınmış olmalıdır),

4. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (YDS/YÖKDİL belgelerinin başvuru tarihinden en çok beş sene önce, TOEFL belgesinin ise başvuru tarihinden en çok 2 yıl önce alınmış olması gerekmektedir),

5. Referans mektubu, en az 2 adet,

6. Kompozisyon: Neden doktora yapmak istendiğine dair 1 sayfayı aşmayacak bir kompozisyon,

7. Nüfus Cüzdanı Örneği,

8. Vesikalık Fotoğraf,


Kesin Kayıt Evrakları

1. Diploma/Çıkış Belgesi: Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının/çıkış belgesinin aslı*,

2. Lisans ve yüksek lisans not çizelgeleri (transkript)*,

3. Askerlik Durum Belgesi: Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığına dair, başvuru tarihinden en çok 6 ay önce alınmış, askerlik durum belgesinin aslı (adayın yoklama yaptırmış olması gerekmektedir, bakaya durumunda olanların ya da askeri mahkemede yargılaması devam edenlerin başvuruları kabul edilmez),

4. Vesikalık Fotoğraf, 5 adet,

5. Posta Pulu, 10 adet. (Bir şehir içi gönderimlik)

* Belgelerin aslı ibraz için gereklidir.


Not:
 Kesin kayıt için adayın kendisinin veya vekilinin gelerek evrakları teslim etmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli değildir.