Galatasaray Üniversitesi bir Devlet Üniversitesidir. Tezli yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresi boyunca herhangi bir katkı payı veya öğrenim ücreti alınmamaktadır.


Genel Başvuru Şartları
ALES/ GRE ALES Sayısal en az 70 puan, GRE Sayısal en az 153 puan

Diğer Başvuru Şartları
Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Lojistik ve Finansman Yönetimi Yüksek Lisans Programları
Kontenjan 20 (her bir program için)
Gerekli Derece Mühendislik alanlarında lisans derecesi
Bilimsel Hazırlık SınıfıEndüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programları için lisans derecesi farklı öğrenciler programa başlamadan önce 2 yarıyıl bilimsel hazırlık sınıfına devam ederler. Lojistik ve Finasman Yönetimi Yüksek Lisans Programı için bilimsel hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.
Bilimsel Hazırlık Sınıfı KontenjanıEndüstri Mühendisliği: 5
Bilgisayar Mühendisliği: 5
Not OrtalamasıEn az 2,50/4,00
Yabancı Dil Bilgisi YDS/YÖKDİL (İngilizce veya Fransızca) en az 70 puan, TOEFL (internet tabanlı) en az 84 puan, DELF en az B2 seviyesi
Akıllı Sistemler Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programı
Kontenjan 10
Gerekli Derece Mühendislik alanlarında lisans derecesi
Not OrtalamasıEn az 2,75/4,00
Yabancı Dil Bilgisi YDS/YÖKDİL (İngilizce) en az 70 puan, TOEFL (internet tabanlı) en az 84 puan
Matematik Yüksek Lisans Programı
Kontenjan 10
Gerekli Derece Matematik, Matematik Öğretmenliği, Fizik ve Mühendislik alanlarında lisans derecesi
Not OrtalamasıEn az 2,50/4,00
Yabancı Dil Bilgisi YDS/YÖKDİL (İngilizce) en az 70 puan, TOEFL (internet tabanlı) en az 84 puan

Başvuru Tarihleri
Önemli OlaylarTarihler
Ön Kayıt 17 Mayıs – 18 Haziran 2021
Endüstri Mühendisliği Sözlü Bilim Sınavı
Matematik Yazılı & Sözlü Bilim Sınavı
22 Haziran 2021 Salı

Bilgisayar Mühendisliği Sözlü Bilim Sınavı
Akıllı Sistemler Mühendisliği Sözlü Bilim Sınavı
Lojistik ve Finansman Yönetimi Sözlü Bilim Sınavı
23 Haziran 2021 Çarşamba
Kesin Kayıt 28 – 30 Haziran 2021
Yedek Kayıt 02 Temmuz 2021 Cuma

Başvuru Otomasyon Sistemi

Programa başvurmak için öncelikle üniversite başvuru otomasyon sistemine ön kayıt bilgilerinizi girmeniz ve ön kayıt için gerekli belgeleri taratarak eksiksiz bir şekilde yüklemeniz gerekmektedir. 

Dikkat: Sistem sadece ön kayıt döneminde çalışır vaziyette olacaktır.

Başvuru Otomasyon Sistemine Giriş


Ön Kayıt Evrakları

1. Diploma/Çıkış Belgesi: Lisans diploması/çıkış belgesi veya son mezun oldukları programdan henüz diploma/çıkış belgesi alamamış adayların mezun durumunda olduklarını gösteren üniversitelerinden alınmış resmi yazı (TC vatandaşlarının yurt dışından aldıkları lisans ve/veya yüksek lisans diplomaları için YÖK Diploma Denklik Belgesi ile birlikte),

2. Transkript: Lisans derecesi ile başvurular için lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için lisans ve yüksek lisans transkripti,

3. ALES Sonuç Belgesi (başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce alınmış olmalıdır),

4. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (YDS/YÖKDİL belgelerinin başvuru tarihinden en çok beş sene önce, TOEFL belgesinin ise başvuru tarihinden en çok 2 yıl önce alınmış olması gerekmektedir),

5. Nüfus Cüzdanı Örneği,

6. Vesikalık Fotoğraf,


Kesin Kayıt Evrakları

1. Diploma/Çıkış Belgesi: Lisans diplomasının/çıkış belgesinin aslı*,

2. Lisans not çizelgesi (transkript)*,

3. Askerlik Durum Belgesi: Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığına dair, başvuru tarihinden en çok 6 ay önce alınmış, askerlik durum belgesinin aslı (adayın yoklama yaptırmış olması gerekmektedir, bakaya durumunda olanların ya da askeri mahkemede yargılaması devam edenlerin başvuruları kabul edilmez),

4. Vesikalık Fotoğraf, 10 adet,

5. Posta Pulu, 10 adet. (Bir şehir içi gönderimlik)

* Belgelerin aslı ibraz için gereklidir.

Not: Kesin kayıt için adayın kendisinin veya vekilinin gelerek evrakları teslim etmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli değildir.