2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında, Enstitümüz lisansüstü programlarına başvuracak öğrencilerin alım sınavlarının tarihleri ile bu programlara başvuru ve kabul koşulları konusunda Üniversitemizin yetkili organları tarafından, COVİD-19 salgını nedeniyle, henüz bir karar alınmamış olup, başvuru süreciyle ilgili alınacak tüm kararlar web sayfamızda yayımlanacaktır. Galatasaray Üniversitesi bir Devlet Üniversitesidir. Tezli yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresi boyunca herhangi bir katkı payı veya öğrenim ücreti alınmamaktadır.


Genel Başvuru Şartları
ALES/ GRE ALES Sayısal en az 70 puan, GRE Sayısal en az 153 puan
Not Ortalaması Şart aranmamaktadır

Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Lojistik ve Finansman Yönetimi Yüksek Lisans Programları Başvuru Şartları
Kontenjan 20 (her bir program için)
Gerekli Derece Mühendislik alanlarında lisans derecesi
Yabancı Dil Bilgisi YDS (İngilizce veya Fransızca) en az 70 puan, TOEFL (internet tabanlı) en az 79 puan, DELF en az B2 seviyesi
Matematik Yüksek Lisans Programı Başvuru Şartları
Kontenjan 10
Gerekli Derece Matematik, Matematik Öğretmenliği, Fizik ve Mühendislik alanlarında lisans derecesi
Yabancı Dil Bilgisi YDS (İngilizce) en az 70 puan, TOEFL (internet tabanlı) en az 79 puan

Başvuru Tarihleri
Önemli OlaylarTarihler
Ön Kayıt 13 Mayıs – 12 Haziran 2019
Matematik Yazılı & Sözlü Bilim Sınavı 17 Haziran 2019 Pazartesi
Endüstri Mühendisliği Sözlü Bilim Sınavı 19 Haziran 2019 Çarşamba
Bilgisayar Mühendisliği Sözlü Bilim Sınavı 19 Haziran 2019 Çarşamba
Lojistik ve Finansman Yönetimi Sözlü Bilim Sınavı 19 Haziran 2019 Çarşamba
Kesin Kayıt 25 – 27 Haziran 2019
Yedek Kayıt 28 Haziran 2019 Cuma

Başvuru Otomasyon Sistemi

Programa başvurmak için öncelikle üniversite başvuru otomasyon sistemine ön kayıt bilgilerinizi girmeniz ve ön kayıt için gerekli belgeleri taratarak eksiksiz bir şekilde yüklemeniz gerekmektedir. 

Dikkat: Sistem sadece ön kayıt döneminde çalışır vaziyette olacaktır.

Başvuru Otomasyon Sistemine Giriş


Ön Kayıt Evrakları

1. Diploma/Çıkış Belgesi: Lisans diploması/çıkış belgesi veya son mezun oldukları programdan henüz diploma/çıkış belgesi alamamış adayların mezun durumunda olduklarını gösteren üniversitelerinden alınmış resmi yazı (TC vatandaşlarının yurt dışından aldıkları lisans ve/veya yüksek lisans diplomaları için YÖK Diploma Denklik Belgesi ile birlikte),

2. Transkript: Lisans derecesi ile başvurular için lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için lisans ve yüksek lisans transkripti,

3. ALES Sonuç Belgesi (başvuru tarihinden en çok 3 yıl önce alınmış olmalıdır),

4. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (YDS/YÖKDİL belgelerinin başvuru tarihinden en çok beş sene önce, TOEFL belgesinin ise başvuru tarihinden en çok 2 yıl önce alınmış olması gerekmektedir),

5. Nüfus Cüzdanı Örneği,

6. Vesikalık Fotoğraf,


Kesin Kayıt Evrakları

1. Diploma/Çıkış Belgesi: Lisans diplomasının/çıkış belgesinin aslı*,

2. Lisans not çizelgesi (transkript)*,

3. Askerlik Durum Belgesi: Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığına dair, başvuru tarihinden en çok 6 ay önce alınmış, askerlik durum belgesinin aslı (adayın yoklama yaptırmış olması gerekmektedir, bakaya durumunda olanların ya da askeri mahkemede yargılaması devam edenlerin başvuruları kabul edilmez),

4. Vesikalık Fotoğraf, 10 adet,

5. Posta Pulu, 10 adet. (Bir şehir içi gönderimlik)

* Belgelerin aslı ibraz için gereklidir.

Not: Kesin kayıt için adayın kendisinin veya vekilinin gelerek evrakları teslim etmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli değildir.