DataSci 

Ad Soyad Görev İç Hat E-Posta
Prof. Dr. A. Muhammed ULUDAĞAnabilim Dalı Başkanı1501-1570
muludag@gsu.edu.tr
Doç. Dr. Ayberk ZEYTİN Program Koordinatörü 1502-1574 azeytin@gsu.edu.tr

Günümüz bilgisayar teknolojileri muazzam miktarda veri depolamakta ve işlenebilir halde kullanıma sunmaktadır. Buhar gücü, makineleşme ve seri üretim nasıl sanayi devrimini getirdiyse, çağımızda da bilgisayarların hesap gücü, yapay zeka ve veri biliminin de çağımızın sanayi devrimini üretmekte olduğu uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Veri bilimi ve yapay zeka konularında gelişmiş ülkeler tüm insani kaynakları kendine çekmektedir. Ülkemizde gerek akademi camiasının gerekse özel şirketlerin mevcut durumunda bu konularda yetişmiş insan açığı bulunmaktadır. Gerek halen iş hayatında olup bilgi ve becerilerini bu istikamette geliştirmek isteyen, gerekse iş hayatına atılmak için bir hazırlık yapmayı düşünen adaylara yönelik olarak tasarlanan bu program, ülkemizde önemli ve gerçek bir ihtiyaca cevap verecektir. Galatasaray Üniversitesi Matematik Bölümü tarafından Fen Bilimleri Enstitüsünde yürütülecek bu program ile, bölümün iş çevreleriyle iletişimini ve işbirliğini sağlam ve kalıcı bir zemine oturtması da planlanmıştır.

- Programa kayıt olan öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaktadır
- Program toplamda en az 90 AKTS kredilik en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşmaktadır. 
- Programın normal süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir ve her biri 12 hafta süren ardaşık 3 dönem içinde tamamlanması beklenmektedir.
- Program süresince dersler hafta içi 18:30-22:30 saatleri arasında yapılacaktır. 

Kontenjan25 (1 şube halinde)
Gerekli Derece (1) Mühendislik, (2) Matematik, (3) Fizik, (4) Kimya, (5) İstatistik, (6) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, (7) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, (8) Havacılık Elektrik ve Elektroniği, (9) Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, (10) Bilgisayar Bilimleri, (11) Bilgisayar-Enformatik, (12) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, (13) Yönetim Bilişim Sistemleri (14) İktisat / Ekonomi ile (15) Ekonometri alanlarından birinde lisans derecesi
ALES/GRE Şart aranmamaktadır.
Not Ortalaması Şart aranmamaktadır.
Yabancı Dil Bilgisi GSU FBE İngilizce Seviye Tespit Sınavından en az 50 puan, YDS/YÖKDİL (İngilizce) en az 50 puan, TOEFL (internet tabanlı) en az 60 puan

Diğer Başvuru Bilgileri

Ders Planı

I. Dönem
Kod Ders Adı Tür Kredi AKTS
VM 511 Doğrusal Cebir Algoritmaları Zorunlu (3+0) 8
VM 515 Olasılık Zorunlu (3+0) 8
VM 521OptimizasyonZorunlu(3+0)8
VM 531R ProgramlamaZorunlu
(3+0)8
   
II. Dönem
KodDers AdıTürKrediAKTS
VM 513Python ProgramlamaZorunlu(3+0)8
VM 522İstatistikZorunlu(3+0)8
VM 514Veri Bilimi Uygulamaları - IZorunlu
(3+0)4
VM 523Veri Bilimi Uygulamaları - IIZorunlu
(3+0)4
VM 525*KategorilerSeçmeli(3+0)
8
VM 526*Rassal SüreçlerSeçmeli
(3+0)
8
VM 528*Topoloji ve Veri AnaliziSeçmeli
(3+0)
8
VM 529*İktisat ve Veri BilimiSeçmeli
(3+0)
8
*Bir tanesi seçilecektir.
III. Dönem
KodDers AdıTürKrediAKTS
VM 532Makine ÖğrenmesiZorunlu(3+0)8
VM 590Dönem ProjesiZorunlu(0+0)10
VM 524*Çizgeler KuramıSeçmeli(3+0)8
VM 534*Veri Bilimi Uygulamaları - IIISeçmeli(3+0)8
VM 540*Verinin Toplumsal BoyutlarıSeçmeli(3+0)8
*Bir tanesi seçilecektir.