LogFinMngnt 

Ad SoyadGörevİç HatE-Posta
Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU Anabilim Dalı Başkanı 1420-1423 gbuyukozkan@gsu.edu.tr
Doç. Dr. Mehtap DURSUN KARAHÜSEYİN Program Koordinatörü 1434 mdursun@gsu.edu.tr

21. yüzyılın küresel pazarlarında sürdürülebilir rekabet avantajını sağlayabilmek için, günümüz şirketlerinin etkin ve verimli bir malzeme ve para akış sistemine sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle şirketler için lojistik ağlarının ve finansman sistemlerinin etkinliği büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, pek çok şirket için lojistik ağları ve finansman sistemleri birbirlerini büyük ölçüde etkilemekte ve bu iki alanın birlikte ele alınması son derece önemli olmaktadır. Programın amacı, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek yöneticilerin “Lojistik” ve “Finansman Yönetimi” alanlarındaki alt yapılarını güçlendirmek, onlara bu alanlardaki gelişmeleri izleyebilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak ve bu alanlarda liderlik yapabilme yeteneğini aşılamaktır.

- GSU bir devlet üniversitesidir, programa kayıt olan öğrencilerden normal öğretim süresi boyunca katkı payı alınmamaktadır
- Program toplamda en az 60 AKTS kredilik en az 7 ders ve yarıyıl başına 30 AKTS kredi ile ölçülen tez çalışmasından oluşmaktadır.
- Programda yüksek lisans tezinde alınacak toplam AKTS kredisi en az 60 olmalıdır.
- Programın normal süresi 4 yarıyıl
 olarak belirlenmiştir. Her bir yarıyıl 16 haftalık süreler sonunda tamamlanmaktadır.
- Program süresince dersler hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında yapılacaktır.
 

Kontenjan 20
Gerekli Derece Mühendislik alanlarında lisans derecesi
ALES/GRE ALES Sayısal en az 70 puan, GRE Sayısal en az 153 puan
Not Ortalaması En az 2,50/4,00
Yabancı Dil Bilgisi YDS/YÖKDİL (İngilizce veya Fransızca) en az 70 puan, TOEFL (internet tabanlı) en az 84 puan, DELF en az B2

Diğer Başvuru Bilgileri

Program Öğretim Üyeleri

Ders Planı

KodDers AdıTürKrediECTS
LFM 501 Ağ Akışları ve Optimizasyon Zorunlu (3+0) 6
LFM 511 İleri Finansman Yönetimi Zorunlu (3+0) 6
LFM 521 Lojistikteki Uygulamalarıyla Benzetim Zorunlu (3+0) 6
LFM 590 Yüksek Lisans Semineri Zorunlu (0+0) 6
FBE 591 Yönlendirilmiş Araştırma Zorunlu (3+0) 6
LFM 599 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu (0+0) 30
LFM 512 Finansal Risk Analizi ve Türevler Seçmeli (3+0) 6
LFM 513 Yatırım Analizi ve Portföy Teorisi Seçmeli (3+0) 6
LFM 514 Ağ Endüstrilerine ait Ekonomik Modeller Seçmeli (3+0) 6
LFM 522 Tedarik Zinciri Uygulamalarıyla Stokastik Programlama Seçmeli (3+0) 6
LFM 531 Yönetim için Kantitatif Karar Verme Analizi ve Performans Ölçüm Teknikleri Seçmeli (3+0) 6
LFM 532 Stratejik Maliyet Yönetimi Seçmeli (3+0) 6
LFM 533 Çok Ölçütlü Karar Verme ve Lojistikteki Uygulamaları Seçmeli (3+0) 6
LFM 541 Entegre Lojistik ve Tedarik Zinciri Sistemleri Seçmeli (3+0) 6
LFM 542 İşlemler Yönetimi Seçmeli (3+0) 6
LFM 543 Tedarik Lojistiği Seçmeli (3+0) 6
LFM 544 Lojistikte Ağ Tasarımı Seçmeli (3+0) 6
LFM 545 Tedarik Zincirlerinin Modellenmesi ve Çözüm Yöntemleri Seçmeli (3+0) 6
LFM 551 Zeki Taşımacılık ve Lojistik Sistemler Seçmeli (3+0) 6