Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020 ve 2022 yılları mezunları için 25 Haziran 2022 Cumartesi günü Üniversitemiz bahçesinde iki ayrı tören düzenlendi.

2020 mezunları için saat 11.00’de düzenlenen tören, Özel Hukuk Doktora Programı mezunu Kerem Çelikboya’nın mezunlar adına yaptığı konuşmayla başladı ve ardından Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ulun Akturan’ın konuşmasıyla devam etti. Bu törende doktora programları mezunlarına diplomaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Feyzioğlu tarafından verildi.

2022 mezunları için saat 17.00’de düzenlenen ikinci tören ise İşletme Doktora Programı mezunu Elif Cemek’in mezunlar adına konuşmasıyla başladı ve SBE Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ulun Akturan bu törende de söz aldı. Rektörümüz Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak’ın da katılarak mezunlara ve ailelerine hitap ettiği ikinci törende doktora mezunlarının diplomaları da Rektörümüz tarafından verildi.

Doktora mezunlarının diplomalarını aldıktan sonra gururla hocalarının yanındaki yeni yerlerine geçtiği törenlerde, yüksek lisans programları mezunlarının diplomaları da ilgili program hocaları tarafından verildi. Her iki tören sonunda da mezunlarımız SBE Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağla Tansuğ eşliğinde yemin ettikten sonra toplu bölüm fotoğrafları çekildi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora ve yüksek lisans mezunlarımızı tebrik ediyor, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyoruz.

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

21 22 23 24 

25 26 27 

28 29 30 

31 32 33 34

35 36 37 38 

39 40 41 

42 43 44 45 

46 47 48 49 

50 51 52 53 

54 55 56 57