Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinden “FBE 591 Yönlendirilmiş Araştırma” ve “FBE 691 Yönlendirilmiş Araştırma” dersini alan öğrencilerin raporlarını, GSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna uygun düzende metin kısmı en az 10 sayfa olacak şekilde, 20 Ocak 2023 tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne (fbe@gsu.edu.tr) ve dersi veren öğretim üyelerine e-posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.