• 2020-2021 Öğretim Yılı III. Döneminde Dönem Projesi dersineden bütünlemeye kalan Enstitümüz İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programları öğrencilerinin, Dönem Projelerini en geç 16 Temmuz 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar e-posta yoluyla danışman öğretim üyelerine teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Dönem projelerini danışmanlarına e-posta yoluyla teslim eden öğrencilerimizin aşağıda bulunan "Dönem Projesi Teslim Formu"nu da danışmanlarına imzalattıktan sonra imzalayarak fbe@gsu.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.
  • Dönem projeleri danışmanları tarafından başarılı bulunan öğrencilerimizin dönem projelerinin basılı kopyasını Enstitü Müdürlüğüne bizzat en geç 06 Ağustos 2021 Cuma günü mesai saatinin sonuna kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Donem Projesi Teslim Formu