Misyonumuz

Fen Bilimleri Enstitüsü'nün misyonu, Cumhuriyetin temel ilkelerine, demokratik ve laik çağdaş devlet esasına bağlı; akılcı, sorgulayan, üstün nitelikli geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek ve Türkiye'nin mühendislik ve temel bilimlerdeki uzmanlaşmış personel ihtiyacını karşılayarak; evrensel boyutta bilgiye ulaşmak, bilgi üretmek ve bunları toplumun yararına sunmaktır.

Vizyonumuz

Fen Bilimleri Enstitüsü'nün vizyonu, araştırmaya ağırlık veren, eğitim ve öğretim kalitesinden ödün vermeyen, bilim ve eğitim alanlarında ulusal gelişmeye katkısını giderek artıran ve uluslararası saygınlığa sahip bir Enstitü olmak.