IndEng2

Ad SoyadGörevİç HatE-Posta
Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU Anabilim Dalı Başkanı 1420-1423 gbuyukozkan@gsu.edu.tr
Doç. Dr. Mehtap DURSUN KARAHÜSEYİN Program Koordinatörü 1434 mdursun@gsu.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'nın amacı, küreselleşmenin de etkisiyle imalat ve hizmet sektörlerindeki işletmelerde ortaya çıkan karmaşık problemler karşısında mevcut sistemleri geliştiren ve yeni sistemler tasarlayan, araştırmacı kimliği ön planda olan yüksek mühendisler yetiştirmektir. Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, sistemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin yaşam çevrimleri içinde, etkinlik, verimlilik, uyumluluk, kalite ve sürekli gelişim ilkelerini uygulamaya yönelik bir öğretim programını öğrencilere sunmaktadır. öğrencilerin, mevcut kantitatif ve kalitatif yöntemlerle donanımının yanında, araştırma yapabilme kapasitelerinin de oluşumu ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

- GSU bir devlet üniversitesidir, programa kayıt olan öğrencilerden normal öğretim süresi boyunca katkı payı alınmamaktadır
- Program toplamda en az 60 AKTS kredilik en az 7 ders ve yarıyıl başına 30 AKTS kredi ile ölçülen tez çalışmasından oluşmaktadır.
- Programda yüksek lisans tezinde alınacak toplam AKTS kredisi en az 60 olmalıdır.
- Programın normal süresi 4 yarıyıl
 olarak belirlenmiştir. Her bir yarıyıl 16 haftalık süreler sonunda tamamlanmaktadır.
- Lisans derecesi Endüstri Mühendisi olmayan öğrenciler programa başlamadan önce 2 yarıyıl bilimsel hazırlık sınıfına devam ederler.
- Program süresince dersler hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında yapılacaktır.
 

Kontenjan Toplam 20 (bilimsel hazırlık en fazla 5)
Gerekli Derece Mühendislik alanlarında lisans derecesi
ALES/GRE ALES Sayısal en az 70 puan, GRE Sayısal en az 153 puan
Not Ortalaması En az 2,50/4,00
Yabancı Dil Bilgisi YDS/YÖKDİL (İngilizce veya Fransızca) en az 70 puan, TOEFL (internet tabanlı) en az 84 puan, DELF en az B2

Diğer Başvuru Bilgileri

Program Öğretim Üyeleri

Ders Planı

KodDers AdıTürKrediAKTS
IND 501 Doğrusal Optimizasyon Zorunlu (3+0) 6
IND 511 Mühendislik Ekonomisinde İleri Yöntemler Zorunlu (3+0) 6
IND 522 İstatistiksel Modellemede İleri Yöntemler Zorunlu (3+0) 6
IND 590 Yüksek Lisans Semineri Zorunlu (0+0) 6
FBE 591 Yönlendirilmiş Araştırma Zorunlu (3+0) 6
IND 599 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu (0+0) 30
IND 503 Kesikli Optimizasyon Seçmeli (3+0) 6
IND 504 Sezgisel Eniyileme Yöntemleri Seçmeli (3+0) 6
IND 513 Çok Ölçütlü Karar Verme Seçmeli (3+0) 6
IND 514 Karar Analizinde Bulanık Kümeler Uygulamaları Seçmeli (3+0) 6
IND 515 Oyun Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli (3+0) 6
IND 523 Kalite Mühendisliğinde İleri Konular Seçmeli (3+0) 6
IND 524 İstatistiksel Güvenilirlik Seçmeli (3+0) 6
IND 532 İş Sıralama ve Programlama Seçmeli (3+0) 6
IND 533 Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Modellemesi Seçmeli (3+0) 6
IND 541 Proje Yönetimi Seçmeli (3+0) 6
IND 542 Lojistik Seçmeli (3+0) 6
IND 551 Stratejik Yönetim Seçmeli (3+0) 6
IND 552 Çağdaş Yönetim Kavramları Seçmeli (3+0) 6
IND 561 Yapay Sinir Ağları Seçmeli (3+0) 6