IndEngPhD 

Ad SoyadGörevİç HatE-Posta
Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU Anabilim Dalı Başkanı 1420-1423 gbuyukozkan@gsu.edu.tr
Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN FEYZİOĞLU Program Koordinatörü 1420-1423 gbuyukozkan@gsu.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Doktora Programının amacı, öğrencilere hızla değişim gösteren bir alan olan endüstri mühendisliğinde üst düzeyde bilgi ve deneyim aktararak yüksek kaliteli öğrenim olanağı sağlamak ve bu bağlamda öğrencileri, endüstri mühendisliği mesleğinde, iş hayatında ve akademik hayatta geleceğin liderleri olmaya hazırlamak ve öğrencilerin endüstriyel sorunlar ve sorumluluklara ilişkin görüşlerini geliştirerek uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Endüstri mühendisliğinin kapsadığı alanlarda yüksek kaliteli teorik ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirerek, Türkiye’nin endüstriyel ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmak da temel amaçlar arasında yer almaktadır.

- GSU bir devlet üniversitesidir, programa kayıt olan öğrencilerden normal öğretim süresi boyunca katkı payı alınmamaktadır
- Program yüksek lisans derecesi ile kaydolan öğrenciler için toplamda en az 60 AKTS kredilik en az 7 ders, 30 AKTS kredilik yeterlik sınavı, 30 AKTS kredilik tez önerisi ve yarıyıl başına 30 AKTS kredi ile ölçülen tez çalışmasından oluşmaktadır.
- Program lisans derecesi ile kaydolan öğrenciler için toplamda en az 120 AKTS kredilik en az 14 ders, 30 AKTS kredilik yeterlik sınavı, 30 AKTS kredilik tez önerisi ve yarıyıl başına 30 AKTS kredi ile ölçülen tez çalışmasından oluşmaktadır.
- Programda doktora tezinde alınacak toplam AKTS kredisi en az 60 en fazla 120 olabilir.
- Programın normal süresi yüksek lisans derecesi ile kaydolan öğrenciler için 8 yarıyıl, lisans derecesi ile kaydolan öğrenciler için 10 yarıyıl
 olarak belirlenmiştir. Her bir yarıyıl 16 haftalık süreler sonunda tamamlanmaktadır
- Program süresince dersler hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Kontenjan 8
Gerekli Derece (a) Yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için Mühendislik alanlarında lisans ve yüksek lisans derecesi ve Endüstri Mühendisliği alanında lisans veya yüksek lisans derecesi; (b) Lisans derecesi ile başvuranlar için Endüstri Mühendisliği alanında lisans derecesi
ALES/GRE ALES Sayısal en az 70 puan (lisans derecesiyle başvuran adaylar için en az 80 puan), GRE Sayısal en az 153 puan
Not Ortalaması (a) Yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için şart aranmamaktadır; (b) Lisans derecesi ile başvuranlar için en az 3.00/4.00
Yabancı Dil Bilgisi YDS/YÖKDİL (İngilizce) en az 70 puan, TOEFL (internet tabanlı) en az 84 puan

Diğer Başvuru Bilgileri

Program Öğretim Üyeleri

Ders Planı

KodDers AdıTürKrediECTS
IND 601 Doğrusal Olmayan Optimizasyon Zorunlu (3+0) 8
IND 621
Stokastik Süreçler
Zorunlu (3+0) 8
IND 690 Endüstri Müh. & Yöneylem Araştırmasında Araştırma Konuları Zorunlu (3+0) 8
FBE 691 Yönlendirilmiş Araştırma Zorunlu (3+0) 8
IND 699 Doktora Tezi Zorunlu (0+0) 30
IND 611 Belirsizlik Koşullarında Yatırım Karar Modelleri Seçmeli (3+0) 8
IND 622 Simülasyonda İleri Kavramlar Seçmeli (3+0) 8
IND 631 Üretim Sistemleri Analizi Seçmeli (3+0) 8
IND 641 Yerleşim Modelleri Seçmeli (3+0) 8
IND 503 Kesikli Optimizasyon Seçmeli (3+0) 6
IND 504 Sezgisel Eniyileme Yöntemleri Seçmeli (3+0) 6
IND 512 Belirsizlik Koşullarında Yatırım Karar Modelleri Seçmeli (3+0) 6
IND 513 Çok Ölçütlü Karar Verme Seçmeli (3+0) 6
IND 514 Karar Analizinde Bulanık Kümeler Uygulamaları Seçmeli (3+0) 6
IND 515 Oyun Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli (3+0) 6
IND 523 Kalite Mühendisliğinde İleri Konular Seçmeli (3+0) 6
IND 524 İstatistiksel Güvenilirlik Seçmeli (3+0) 6
IND 532 İş Sıralama ve Programlama Seçmeli (3+0) 6
IND 533 Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Modellemesi Seçmeli (3+0) 6
IND 541 Proje Yönetimi Seçmeli (3+0) 6
IND 542 Lojistik Seçmeli (3+0) 6
IND 543 Yerleşim Modelleri Seçmeli (3+0) 6
IND 551 Stratejik Yönetim Seçmeli (3+0) 6
IND 552 Çağdaş Yönetim Kavramları Seçmeli (3+0) 6
IND 561 Yapay Sinir Ağları Seçmeli (3+0) 6