Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Teknoloji ve İletişim Günleri’nin 15.’si (TEKİL15) “Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekân” teması ile 3 Şubat 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlendi.

“Konumsal Medya ve Mekânın Dönüşümü” başlıklı ilk oturum, Karlstad Üniversitesi Jeomedya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Didem Özkul, Sakarya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Ayşe Gül Toprak ve Galatasaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi Betül Aydoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Mekânın enformatikleşmesinin, konumsal medyanın temas ettiği farklı disiplinlerin, fiziksel-iletişimsel hareketlilikler kapsamında ortaya çıkan izleme/profillendirme tekniklerinin ele alındığı panelde, sosyal bilimlerde hareketliliğin temel araştırma paradigmalarından biri olduğu vurgulandı.

“Konumsal Medya ile Değişen Deneyimler” başlıklı ikinci oturum, Bağımsız Araştırmacı Yeliz Dede Özdemir, Alternatif Bilim Derneği Başkanı Faruk Çayır, Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Fatih Çömlekçi, Marmara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Cemile Tokgöz Şahoğlu’un katılımıyla gerçekleşti. Konumsal medyanın kadınların, turistlerin, oyuncuların (gamer), kentlilerin deneyimlerini nasıl değiştirdiğinin aktarıldığı panelde, mekanla kurulan ilişkinin farklı boyutları öne çıkarıldı.

“Konumsal Medyanın Kullanım Pratikleri” başlıklı son oturumda ise Mindshare Dijital Medya Direktörü İrem Muşkara, Multiplayer Oyun İçerik Editörü Orhun Kayaalp, Avukat Serhat Koç, İBB Akıllı Şehirler Müdürü Dr. Burcu Özdemir, profesyonel alanda konumsal medyanın, konum verisinin nasıl kullanıldığını aktardılar.

01 02 03

 04 05