Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı ile İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen "İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu sempozyum 1-2 Haziran 2018 tarihlerinde Üniversitemizde gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu sempozyumda, iş davalarında arabululucuk, iş sözleşmelerinin sona ermesinde genel sorunlar ve çözüm önerileri, uluslararası sosyal hukuk ve Türk hukuku gibi konular ele alındı.

hukuk-sempozyum