Galatasaray Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı ile İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu tarafından 24’üncüsü düzenlenen “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri”  konulu sempozyum 14-15 Haziran tarihlerinde Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yargıtay Daire Başkanları ile Hukuk Genel Kurulu Başkanı’nın yönettiği sempozyumun ilk oturumunda, yeni çalışma ilişkileri karşısında iş ve sosyal güvenlik hukukunun normatif yapısı, yapay zeka ve iş ilişkilerine etkisi; ikinci oturumunda ise iş ilişkilerinde kişisel verilerin korunması konuları ele alındı.

Sempozyumun ikinci gününde meslek hastalığına ilişkin sorunlar tartışıldı ve Hukuk Genel Kurulu ve İçtihadı Birleştirme Kararları değerlendirildi.

İş hukukunda yaşanan güncel gelişmelerin çok yönlü olarak ele alındığı sempozyuma hâkimler, akademisyenler, avukatlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdiler.

2 3 4

5 1