Galatasaray Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planında belirlenen misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar, hedefler, stratejiler ve performans göstergeleri hakkında tüm akademik ve idari birimlerin yetkililerine yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Feyzioğlu tarafından yapılan sunumda, Üniversitemiz birimlerinin 2018 yılına ilişkin öncelikli performans hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetleri belirleme sürecinde izlemeleri gereken yol hakkında da bilgi verilmiştir.

stratejik-plan