Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Stratejik İletişim Yönetimi Konferansları serisinin üçüncüsü olan (GSÜStrat-III) “Etkili Sağlık İletişimi İçin Disiplinlerarası İş Birliğine Çağrı” başlıklı ulusal konferans 16 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlendi.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İnci Çınarlı açılış konuşmasında, bugün pandemi nedeniyle ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik ve politik alanlarda karşı karşıya kalınan değişime dikkat çekerek pandemiye yol açan patojenin tanımlanması ve bu patojenin ortaya çıkışında, yayılmasında ve etkilerinin azaltılarak ortadan kaldırılmasında karşılaştığımız güçlükleri aşmada farklı disiplinlerin iş birliğine ihtiyacın önemini vurguladı. Çınarlı, “Bir yüzüyle gelecek vaat ederken öteki yüzüyle tehdit eden Janus gibi iki yüzü olan küreselleşme, kriz dönemlerinde bireysel özgürlüklerin kısıtlanması, “uydurma ya da çarpıtılmış haberler”, uzaktan eğitim, uzaktan çalışma gibi pek çok sorun; tıp, çevrebilim, halk sağlığı, sağlık hizmetleri, uluslararası ilişkiler ve ticaret, ekoloji, kültürel antropoloji, viroloji, epidemiyoloji, bilgisayar teknolojileri ve insan davranışı/iletişimi gibi disiplinlerin birbirlerini anlamalarını, gerektiğinde birlikte çalışarak çözüm aramalarını gerekli kılıyor” diyerek sağlık iletişiminin bu disiplinler arasında kurulacak en önemli köprülerden biri olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Çınarlı’nın konuşmasının ardından “Halk Sağlığı İçin Doğru ve Etkili İletişim” başlıklı panel, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Zeynep Şimşek, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Sakarya, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Aslan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Özmen’in katılımıyla gerçekleştirildi. Sağlık iletişiminde toplumsal katılımının önemle vurgulandığı panelde Prof. Dr. Zeynep Şimşek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinin ancak toplum katılımıyla mümkün olacağını ifade etti. Prof. Dr. Sibel Sakarya ise, pandemi döneminde etkili sağlık iletişimine yönelik “Akut halk sağlığı olaylarında korku ve belirsizlikle birlikte, güvenilir kaynaktan doğru enformasyon ve bilgiye erişim ihtiyacı her zamankinden daha fazla önem arz ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Resim1 Resim2

Sağlık iletişiminde disiplinler arası iş birliğinin öneminin vurgulandığı konferans kapsamında gerçekleştirilen panelin ardından, “Tehdit-Umut İkileminde Sağlık İletişimi”, “Farklı İletişim Mecralarında Pandemi” ve “Sağlık İletişimi ve Sosyal Medya” başlıklı oturumlarda; halk sağlığı, iletişim, sosyoloji ve bilgisayar mühendisliği disiplinlerinden akademisyenler, halk sağlığı, etkili sağlık iletişimi için risk gruplarına yönelik yaklaşımlar, pandeminin enformasyon ve bilgi akışı üzerindeki etkileri, COVID-19 sürecinde makine tabanlı çözümler, yeni medya ortamında sağlık iletişimi gibi çeşitli konularda bildirilerini sundu.