Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın 02.09.2020 tarih ve E.54438 sayılı yazısı doğrultusunda, Enstitümüz tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmakta olup halihazırda geçerli yabancı dil belgesi bulunmayan öğrenci adaylarımıza, ÖSYM tarafından 27 Eylül 2020 tarihinde yapılacak YDS sonuç belgesi sunma imkânı tanıyan güncellemeler Üniversitemiz başvuru sisteminde yapılarak, adaylarımızın kullanımına açılmıştır.

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurmakta olup halihazırda geçerli yabancı dil belgesi bulunmayan öğrenci adaylarımız ise, Enstitümüz tarafından düzenlenen ücretsiz online İngilizce Seviye Tespit Sınavına ön kayıt süresince gireceklerdir.