2021-2022 öğretim yılı I. dönemi için Enstitümüz Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuran adayların mülakatları 15 Haziran 2021 Salı günü aşağıdaki listelerde belirtilen saatlerde, uzaktan erişimle gerçekleştirilecek olup, mülakat listeleri ve giriş linkleri aşağıda yer almaktadır.

Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Başlangıç Saati: 10.00)

Mühendisli Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Başlangıç Saati: 12.00)

Veri Bilimi Disiplinlerarası İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Başlangıç Saati: 10.30)

Önemli Not: Teknik problemlere ilişkin mazereti nedeniyle mülakatı tamamlayamayan adaylara mazeret sınav hakkı tanınacak olup, mazeret sınav başvuruları 15.06.2021 Salı günü saat 23.59'a kadar başvuru sistemi üzerinden yapılabilecektir.

Mazeret sınavlarının başlangıç saatleri aşağıdaki gibidir:

  • Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 10.00
  • Mühendisli Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 14.00
  • Veri Bilimi Disiplinlerarası İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 14.30