Enstitümüz tezli lisansüstü programlarına 2021-2022 öğretim yılı güz yarıyılı için başvuran adaylardan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puanı, lisans/yüksek lisans not ortalaması ve yapılan sözlü/yazılı bilim sınavları dikkate alınarak belirlenmiş, ağırlıklandırılmış başarı notlarına göre yapılan sıralamalar sonucunda kesin / yedek kayıt hakkı kazanan adaylar aşağıda yer almaktadır. 

Akıllı Sistemler Mühendisliği Disiplinlerarası Yüksek Lisans Programı Bilim Sınavı Sonuçları

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Bilim Sınavı Sonuçları

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Bilim Sınavı Sonuçları

Lojistik ve Finansman Yönetimi Yüksek Lisans Programı Bilim Sınavı Sonuçları

Matematik Yüksek Lisans Programı Bilim Sınavı Sonuçları