Enstitümüz İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 2021-2022 öğretim yılı I. dönemi için başvuruda bulunan adaylar arasından, lisans not ortalaması ve mülakatlar dikkate alınarak belirlenen ağırlıklandırılmış başarı notuna göre yapılan sıralamalar sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ile yedek  listede yer alan adaylar aşağıda yer almaktadır.

Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları (Asil ve Yedek Liste)

Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları (Asil ve Yedek Liste)

Veri Bilimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları (Asil ve Yedek Liste)

2021-2022 Öğretim yılı I. Dönem Kesin Kayıt Duyurusu