Enstitümüz İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 2020-2021 öğretim yılı I. dönemi için başvuruda bulunan adaylar arasından, lisans not ortalaması ve mülakatlar dikkate alınarak belirlenen ağırlıklandırılmış başarı notuna göre yapılan sıralamalar sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ile yedek  listede yer alan adaylar aşağıda yer almaktadır.

Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları

Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları

Veri Bilimi Disiplinlerarası İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları

Mazeret Mülakat Sınavı Sonuç Duyurusu