Enstitümüz Lisansüstü Programları üçüncü ve daha üstü yarıyılında olan tüm öğrencilerinin Enstitümüz web sayfasında yer alan “Danışman Atama Formu” ve “Tez Alanı Belirleme Formu” nu doldurarak en geç 11 Ekim 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Enstitümüz Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Önemli Not: Tezli Yüksek Lisans programları öğrencilerinin ders kayıt tarihleri içerisinde otomasyon sisteminden “Yüksek Lisans Tezi”ni seçmeleri gerekmektedir. Ancak öğrenciler bir yarıyılda 45 AKTS kredisi üstü ders ve tez seçimi yapamayacaklardır.