Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığının 11.06.2018 tarih (bugün) ve 82444403-200-E.41885 sayılı yazısıyla, Danıştay 8. Dairesinin 22/02/2018 tarih ve 2017/7352 esas numaralı kararı gereği, “27.09.2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerli” kabul edileceği bildirilmiştir.  

Bu nedenle Enstitümüz lisansüstü programları 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı giriş sınavlarına katılmak için yapılan başvurularda;
 
- GSÜ-Başvuru Sistemine yüklenip, 27.09.2017 tarihinden önce yapılan ALES sınavlarına ilişkin olan sonuç belgelerinin geçerliliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen kararı doğrultusunda değerlendirileceği*,
 
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen kararı doğrultusunda geçerli ALES sonuç belgesi bulunduğu halde bu belgeyi GSÜ-Başvuru Sistemine yüklememiş olanların Enstitümüze en kısa süre içinde başvurarak, geçerli ALES sonuç belgesini GSÜ-Başvuru Sistemine yüklemesi gerektiği,
 
- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen kararı doğrultusunda geçerli ALES sonuç belgesi sunmadığı tespit edilenlerin giriş sınavlarına katılamayacağı ve haklarında kayıt işlemi yapılmasının hukuken mümkün olmadığı, 
önemle duyurulur.

* Bu kapsamda;
- 2018, 2017, 2016 ve 2015-Sonbahar (Kasım) ALES sonuç belgelerinin geçerli kabul edileceği,
- 2015-İlkbahar ALES sonuç belgelerinin ise, Enstitümüze sadece 21 Mayıs 2018 ve 22 Mayıs 2018 tarihlerinde başvuru yapanlar için geçerli kabul edileceği
tespit edilmiştir.