Üniversitemiz Senatosu’nun 26 Kasım 2020 tarihli toplantısında, COVID-19 salgınının halen devam ediyor olması nedeniyle, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı II. döneminde Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki tezsiz yüksek lisans programlara başvurmak isteyen adaylara yönelik olarak düzenlenecek sınavlara ilişkin alınan kararlar aşağıda yer almaktadır:

  • Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki tezsiz yüksek lisans programlarına başvurmak isteyen adaylara yönelik olarak Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’nın çevrim içi (online) yapılmasına karar verildi.
  • Fen Bilimleri Enstitüsü 2020-2021 eğitim-öğretim yılı II. dönemi için öğrenci alımı ilanında belirtilen tarihler doğrultusunda, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alımına ilişkin yapılacak olan sözlü bilim sınavlarının çevrim içi (online) yapılmasına ve teknik problemlere ilişkin mazereti nedeniyle çevrim içi sözlü bilim sınavını tamamlayamayan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 30 Aralık 2020 tarihinde mazeret sınavı hakkı verilmesine karar verildi.