Üniversitemiz Senatosu’nun 27 Ağustos 2020 tarihli toplantısında, COVID-19 salgınının halen devam ediyor olması nedeniyle, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programlara başvurmak isteyen adaylara yönelik olarak düzenlenecek sınavlara ilişkin alınan kararlar aşağıda yer almaktadır:

  • Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki tezsiz yüksek lisans programlarına başvurmak isteyen adaylara yönelik olarak Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’nın çevrim içi (online) yapılmasına karar verildi.
  • Fen Bilimleri Enstitüsü 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için öğrenci alımı ilanında belirtilen tarihler doğrultusunda, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımına ilişkin yapılacak olan yazılı bilim sınavlarının çevrim içi (online) yapılmasına; teknik problemlere ilişkin mazereti nedeniyle yazılı bilim sınavını tamamlayamayan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere tezli yüksek lisans programları için 24 Eylül 2020 tarihinde ve doktora programları için 25 Eylül 2020 tarihinde mazeret sınavı hakkı verilmesine karar verildi.
  • Fen Bilimleri Enstitüsü 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için öğrenci alımı ilanında belirtilen tarihler doğrultusunda, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımına ilişkin yapılacak olan sözlü bilim sınavlarının COVID-19 pandemi koşullarının elvermesi halinde yüz yüze yapılmasına, söz konusu sözlü bilim sınavlarının yüz yüze yapılamaması halinde çevrim içi (online) yapılmasına; sözlü bilim sınavı çevrim içi yapıldığı takdirde sınavın hangi usullerle yapılacağının Enstitü tarafından en az bir hafta önce ilan edilmesine ve teknik problemlere ilişkin mazereti nedeniyle çevrim içi sözlü bilim sınavını tamamlayamayan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere tezsiz yüksek lisans programları için 16 Eylül 2020 tarihinde, tezli yüksek lisans programları için 24 Eylül 2020 tarihinde ve doktora programları için 25 Eylül 2020 tarihinde mazeret sınavı hakkı verilmesine karar verildi.