Program: Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
TARİHSAATİYERADI SOYADIDANIŞMANITEZ KONUSU
26.06.2019 11.00 Müh. ve Tek Fak. Toplantı Odası Çağatay Ünal YURTÖZ Dr. Öğr. Üyesi İ. Burak PARLAK

Emoticon Özellikleri Kullanılarak Genel Türkçe Derleme Duygu Analizinin Gerçekleştirilmesi

26.06.2019 12.00 Müh. ve Tek Fak. Toplantı Odası Onur BÜYÜKTOPAÇ Prof. Dr. Tankut ACARMAN

Varlık İsmi Tanımlama Üzerine Kosinüs Benzerliği Özelliğinin Farklı Örneklemlerde Değerlendirilmesi

26.06.2019 15.00 Müh. ve Tek Fak. Toplantı Odası Ahmet Emre DANIŞMAN Prof. Dr. Tankut ACARMAN

Akıllı Araçlar İçin Yörünge Planlama

27.06.2019 10.30 A 404 Kadriye DOĞAN Doç. Dr. Özlem DURMAZ İNCEL

Kullanıcı Alışkanlıklarına Dayalı Sensör Tabanlı Parmak izi Sistemi ile Akıllı Cihaz Tanıma

27.06.2019 11.30 A 404 Hasan Can VOLAKA Doç. Dr. Özlem DURMAZ İNCEL

Akıllı Cihazlarda Davranışsal Biyometriyle Sürekli Kimlik Doğrulama

28.06.2019 13.30 A 404 Okan Engin BAŞAR Doç. Dr. Özlem DURMAZ İNCEL

Mobil Bankacılık Uygulamasında Davranışsal Biyometri ile Artırılmış Kimlik Doğrulama

Program: Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
TARİHSAATİYERADI SOYADIDANIŞMANITEZ KONUSU
24.06.2019 10.00 Müh. ve Tek Fak. Toplantı Odası Merve ARTUKARSLAN Doç. Dr. S. Emre ALPTEKİN E-Ticaret İçin işbirlikçi Filtreleme tabanlı Ürün Öneri Sistem Tasarımı
25.06.2019 16.00 A 404 Sevgi BİLGİÇ Dr. Öğr. Üyesi İlke BEREKETLİ ZAFEIRAKOPOULOS Basılı ve Elektronik Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Maliyet Analizi
25.06.2019 16.00 Müh. ve Tek Fak. Toplantı Odası Aysun SEZER Doç. Dr. S. Emre ALPTEKİN Sintigrafi Görüntülerinden Tiroid Nodüllerinin Bilgisayar Destekli Tanı Sistemi
27.06.2019 10.00 Müh. ve Tek Fak. Toplantı Odası Niyazi ÇETİNKAYA Prof. Dr. H. Ziya ULUKAN İnsani Yardım Lojistiğinde Model Yaklaşımı: Bir İstanbul Depremi Sonrası Sıcak Yemek Dağıtımı
28.06.2019 11.00 Müh. ve Tek Fak. Toplantı Odası Hakan MUTLU Dr. Öğr. Üyesi Mehtap DURSUN Şelale, Çevik ve Yalın Altı Sigma Proje Yönetimi Metodolojilerinin Başarı Faktörlerinin Bilişsel Haritalama Yöntemi ile Değerlendirilmesi
28.06.2019 14.00 Müh. ve Tek Fak. Toplantı Odası Faik Erkam MİNSİN Dr. Öğr. Üyesi Mehtap DURSUN Tip 2 Diyabetli Hastaların İnsüline Başlamasının Optimal Zamanı İçin Matematiksel Bir Modelleme Yaklaşımı
28.06.2019 14.00 A 404 Uğurcan DÜNDAR Doç. Dr. M. Ebru ANGÜN Kaçak Göçmen Akışının İhalar Yardımıyla Görüntülenebilmesi İçin Enerji Kısıtlı Lokasyon Rotlama Modeli
01.07.2019 13.00 Müh. ve Tek Fak. Toplantı Odası Berkay AYDIN Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ŞENER Satış Tahmini İçin Entegre Bulanık Bir Yaklaşım
Program: Lojistik ve Finansman Yönetimi Yüksek Lisans Programı
TARİHSAATİYERADI SOYADIDANIŞMANITEZ KONUSU
21.06.2019 11.30 Müh. ve Tek Fak. Toplantı Odası Funda ÖZDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Tuncay GÜRBÜZ Hava Yolları İçin Yeni Rota Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi Yaklaşımları
24.062019 11.00 Müh. ve Tek Fak. Toplantı Odası Yasin AÇIKMEŞE Doç. Dr. S. Emre ALPTEKİN Otomatik İnsan Ruh Sağlığı Asistanı: Pasif Sensör Verisinden Stres Tanıma Çalışması
25.06.2019 13.00 Müh. ve Tek Fak. Toplantı Odası Furkan AYDOĞAN Dr. Öğr. Üyesi İlke BEREKETLİ ZAFEIRAKOPOULOS VZA Kullanılarak Uçuş Bazında İlişkisel Karbon Emisyon Performans Analizi: Bir Vaka Çalışması
25.06.2019 14.30 Müh. ve Tek Fak. Toplantı Odası Avni Ürem ÇÜRÜK Doç. Dr. S. Emre ALPTEKİN Türkiye Çiçekçilik Endüstrisi İçin Sürdürülebilir Kalkınma Stratejilerinin ve Sürdürülebilir Finansman Mekanizmalarının Değerlendirilmesi
28.06.2019 10.00 A 404 Alper ALTINOY Doç. Dr. M. Ebru ANGÜN Çoklu Çıktı Değişkenli Regresyon Tabanlı Kümeleme İçin Yeni Bir Matematiksel programlama Formülasyonuve Perakende Sektöründe Mağaza Kümeleme Uygulaması
28.06.2019 10.00 Müh. ve Tek Fak. Toplantı Odası Elif Merve SU Doç. Dr. Müjde GENEVOIS Otomotiv Üreticileri İçin Esneklik Portföyü
28.06.2019 12.00 Müh. ve Tek Fak. Toplantı Odası Kübra KARABECE Dr. Öğr. Üyesi Tuncay GÜRBÜZ Performans Değerlendirme İçin Karar Verme Yaklaşımları
28.06.2019 14.30 Müh. ve Tek Fak. Toplantı Odası Ayta YAZICI Dr. Öğr. Üyesi Tuncay GÜRBÜZ Karar Verme Yöntemlerinde Bulanık Sistem Genişlemeleri ve Uygulaması
01.07.2019 14.00 Müh. ve Tek Fak. Toplantı Odası Eren EROL Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ŞENER Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı ile Havayolu Endüstrisinde Yakıt Tedarikçisi Seçimi
Program: Matematik Yüksek Lisans Programı
TARİHSAATİYERADI SOYADIDANIŞMANITEZ KONUSU
05.07.2019 14.00 A 404 Halime Beyza KÜÇÜKDAĞ Doç. Dr. Ayşegül ULUS Veri Biliminde Hiyerarşik Yapılar