Ad SoyadGörevİç HatE-Posta
Doç. Dr. Tankut ACARMAN Anabilim Dalı Başkanı 485 tacarman@gsu.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. R. Burak ARSLAN Program Koordinatörü 687 buarslan@gsu.edu.tr

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı; bilgisayar bilimleri alanında teorik ve uygulamalı dersler sunarak ve özellikle bilişim teknolojileri alanında güncel donanım, yazılım, ağ teknolojileri ve uygulamaları, veri güvenliği, işletim sistemleri ve diğer çok yönlü uygulamalı araştırma konularında bilgiler sunarak 21.yüzyılın Türkiye'sinde bilişim sektörlerinde üst düzey görev alabilecek yetkin öğrenciler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda, öğrenciler zorunlu dersler ve profesyonel uygulamalarda sıklıkla karşılaşılan sorunların ele alındığı seçmeli derslerle kendilerini geliştirerek tez çalışmalarına başlamaktadırlar. Öğrenciler, Avrupa Birliği projeleri ve farklı araştırma gruplarıyla yürütülen ortak projelerde yer alarak çok yönlü kazanımlar sağlamakta, ayrıca bir mühendis için sahip olunması gereken önemli özelliklerden biri olan ortak proje yürütebilmek ve bir projenin içerisinde farklı adımları tamamlayabilmek gibi yetkinlikler de kazanmaktadırlar

- GSU bir devlet üniversitesidir, programa kayıt olan öğrencilerden normal öğretim süresi boyunca katkı payı alınmamaktadır
- Program toplamda en az 60 AKTS kredilik en az 7 ders ve yarıyıl başına 30 AKTS kredi ile ölçülen tez çalışmasından oluşmaktadır.
- Programda yüksek lisans tezinde alınacak toplam AKTS kredisi en az 30 en fazla 60 olabilir.
- Programın normal süresi 4 yarıyıl
 olarak belirlenmiştir. Her bir yarıyıl 16 haftalık süreler sonunda tamamlanmaktadır.
- Lisans derecesi Bilgisayar Mühendisi olmayan öğrenciler programa başlamadan önce 2 yarıyıl 

bilimsel hazırlık sınıfına

 devam ederler. 
- Program süresince dersler hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında yapılacaktır. 

Kontenjan 20
Gerekli Derece Mühendislik alanlarında lisans derecesi
ALES/GRE ALES Sayısal en az 70 puan, GRE Sayısal en az 153 puan
Not Ortalaması Şart Aranmamaktadır
Yabancı Dil Bilgisi YDS (İngilizce veya Fransızca) en az 70 puan, TOEFL (internet tabanlı) en az 79 puan, DELF en az B2 seviyesi

Diğer Başvuru Bilgileri

Program Öğretim Üyeleri

Ders Planı

KodDers AdıTürKrediECTS
INF 512 Doğal Dil İşleme ve Bilginin Erişilmesi Zorunlu (3+0) 6
INF 530 İnsan-Makine Arayüzü Zorunlu (3+0) 6
INF 540 Bilgisayar Ağlarının Performans Değerlendirmesi Zorunlu (3+0) 6
INF 590 Yüksek Lisans Semineri Zorunlu (0+0) 6
FBE 591 Yönlendirilmiş Araştırma Zorunlu (3+0) 6
INF 599 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu (0+0) 30
INF 510 Uzay-Zamansal Veri Tabanları Seçmeli (3+0) 6
INF 511 Veri Ambarları ve Veri Madenciliği Seçmeli (3+0) 6
INF 513 Otomatik Doğal Dil İşleme Seçmeli (3+0) 6
INF 514 Karmaşık Ağ Analizi Seçmeli (3+0) 6
INF 515 Mobil Hesaplama Seçmeli (3+0) 6
INF 520 Karmaşıklık ve Diler Kuramı Seçmeli (3+0) 6
INF 521 İleri Sayısal Analiz Seçmeli (3+0) 6
INF 522 Yapay Sinir Ağları Seçmeli (3+0) 6
INF 523 Kriptografi Seçmeli (3+0) 6
INF 524 Açık Anahtarlama ile Kriptografi Seçmeli (3+0) 6
INF 525 İmge İşleme ve Bilgisayarla Görme Seçmeli (3+0) 6
INF 526 İşaret İşlemede İleri Konular Seçmeli (3+0) 6
INF 528 Bilgisayar Mühendisliğinde İleri Konular Seçmeli (3+0) 6
INF 531 Tıbbi Bilişim Seçmeli (3+0) 6
INF 532 Web Üzerinde Multimedia Uygulamaları Seçmeli (3+0) 6
INF 533 Telsiz Algılayıcı Ağlar Seçmeli (3+0) 6
INF 534 Yazılım Mühendisliği ve Yazılım Süreci Geliştirilmesi Seçmeli (3+0) 6
INF 541 Özerk Robotlar Seçmeli (3+0) 6
INF 543 Gelişmiş Mikroişlemci  Sistemleri Seçmeli (3+0) 6
INF 581 Proje Yönetimi Seçmeli (3+0) 6
INF 583 Mühendislik Ekonomisinde İleri Yöntemler Seçmeli (3+0) 6
INF 595 Uygulamalı Araştırma Projesi* Seçmeli (3+0) 6

*Ortak Programa başvuran öğrenciler içindir.