Lisansüstü Tezleri

Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde lisansüstü tezleri, kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Lisansüstü tezler 

  • danışmanının tezi akademik olarak yeterli bulduğunu ve tezin yazım kılavuzuna uygun hazırlandığını belirten yazısı,
  • tez özgünlüğü beyan formu ve
  • özgünlük değerlendirme raporu
ile birlikte dört (4) nüsha beyaz karton kapak ciltli olarak (spiral cilt kabul edilmez) Enstitüye teslim edilecektir. Beyaz kapaklı tezler esas olarak tez jürisinin üyelerine gönderilmek amacıyla kullanılır. Tez sınavında başarılı olan öğrenciler, tez jürisi tarafından gerekli görülen düzeltmeler varsa bunları da yerine getirdikten sonra, tezlerini tez sınavı tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içinde jüri üyelerine bir (1) nüsha olarak onaylattırarak,

  • yüksek lisans tezleri mavi sert kapak, doktora tezleri siyah sert kapak kullanılarak ciltlenmiş şekilde, ve ayrıca
  • tezin tam metni ve özet metinleri(*) pdf dosyası şeklinde hazırlanarak bir (1) CD’ye kaydedilip
Enstitü'ye teslim edilecektir.

* Özet metinler Microsoft Word veya Latex kelime işlemcilerinden birinde, Times New Roman 12 punto yazı karakteri ve tek aralık kullanılarak hazırlanacaktır. Özet metinler Türkçe, İngilizce ve/veya Fransızca dillerinde yazılacak ve her biri en az 100 en fazla 250 kelime ve anahtar sözcükleri içerecektir. Özet metin çıktılarının ayrıca bir (1) kopya olarak Enstitü'ye teslim edilmesi gerekmektedir.

Tez Özgünlüğü Beyan Formu
Tez Yazım Kılavuzu
Tez Yazım Şablonu (Word) (Şablonlar yol gösterme amacıyla hazırlanmış olup, tezlerin şekil olarak "Tez Yazım Kılavuzu"na uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.)
Tez Yazım Şablonu (Latex) (Şablonlar yol gösterme amacıyla hazırlanmış olup, tezlerin şekil olarak "Tez Yazım Kılavuzu"na uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.)
Tez CD'leri Hazırlama Kılavuzu
Tezli Programlar Mezuniyet İşlemleri Başlatma Formu


Danışman Öğretim Üyleri-Turnitin Kullanımı

Turnitin'i kullanmak isteyen akademisyenler için gereken şifre Kütüphane tarafından sağlanmaktadır. Programı kullanmak isteyenlerin hcelebi@gsu.edu.tr adresine isim, soyisim ve e-mail adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.

Turnitin'e Giriş : http://www.turnitin.com/tr/
Öğretim Elemanları için Rehber (Türkçe - English)
Turnitin Ayarları

Dönem Projeleri

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projeleri aşağıda yer alan bağlantılara göre hazırlanmalıdır.

Dönem Projesi Yazım Kılavuzu
Dönem Projesi Kapak Sayfası
Tezsiz Yüksek Lisans Programları Mezuniyet İçin Gerekli Belgeler

FBE591 ve FBE691 dersleri raporları ve tez ara raporları yazımı

Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Lojistik & Finansman Yönetimi Yüksek Lisans Programları, Endüstri Mühendisliği Doktora Programı'nda yer alan Yönlendirilmiş Araştırma Derslerinin Teknik Raporları Enstitü Tez Formatına göre hazırlanmalıdır.