Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinden “FBE 591 Yönlendirilmiş Araştırma” ve “FBE 691 Yönlendirilmiş Araştırma” dersinden bütünlemeye kalan öğrencilerin raporlarını, GSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna uygun düzende metin kısmı en az 10 sayfa olacak şekilde, 26 Ocak 2018 tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne ve dersi veren öğretim üyelerine teslim etmeleri gerekmektedir.