Enstitümüz Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programına 2019-2020 öğretim yılı I. dönemi için başvuruda bulunan adaylar arasından, lisans not ortalaması ve mülakatlar dikkate alınarak belirlenen ağırlıklandırılmış başarı notuna göre yapılan sıralamalar sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adaylar aşağıda yer almaktadır.

Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları

Enstitümüz Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programına 2019-2020 öğretim yılı I. dönemi için başvuruda bulunan adaylar arasından, lisans not ortalaması ve mülakatlar dikkate alınarak belirlenen ağırlıklandırılmış başarı notuna göre yapılan sıralamalar sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan ve yedek listede yer alan adaylar aşağıda yer almaktadır.

Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları (Asil Liste)

Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuçları (Yedek Liste)