Enstitümüz Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programına 2018-2019 öğretim yılı II. dönemi için başvuruda bulunan adaylar arasından, lisans not ortalaması ve mülakatlar dikkate alınarak belirlenen ağırlıklandırılmış başarı notuna göre yapılan sıralamalar sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adaylar aşağıda yer almaktadır.

Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mülakat Sonuç Duyurusu

Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan mülakata katılan aday sayısı, prgoramın açılması için gerekli asgari aday sayısının altında kaldığından 2018-2019 öğretim yılı II. döneminde Bilişim Teknolojileri İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Programı için kesin kayıt işlemi yapılmayacaktır.